Vijf vragen over de visie voor Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide

Visie voor Markt, Haven en Citadelpunt

Op dinsdag 15 oktober staat de visie voor Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide op de agenda van de gemeenteraad. In de commissievergadering praten ze over de visie ‘Kasteelpark Coevorden’. Voor de zomer stemde het college van burgemeester en wethouders in met het plan. De raad neemt op dinsdag 29 oktober een besluit. Waar gaat dit besluit precies over en hoe gaat het daarna verder? Vijf vragen over de visie ‘Kasteelpark Coevorden’.

 

1. Hoe kwam deze visie tot stand?

In 2017 is de Toekomstvisie centrum Coevorden vastgesteld. Daarin stond vooral wat de uitdagingen nu en in de toekomst zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. Om de doelen te halen startte in 2018 het programma Binnenstad. Hiervoor zijn Centrummanagement,  Domesta en gemeente Coevorden opdrachtgever. Binnen het programma werken we aan meer projecten: stationsgebied, Bogas-terrein, herinrichting winkelstraten en ook het opstellen van deze visie voor Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide. Ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw De Zwarte Hond uit Groningen stelde de visie voor de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide op. Van januari tot juli 2019 is hier samen met heel veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hard aan gewerkt. Vooral de ontwerpateliers eind april 2019 konden op veel belangstelling rekenen. Daar kwamen zo’n 300 bezoekers op af!

 

2. Wat stelt de gemeenteraad nu precies vast?

De raad stelt de visie vast. Als ze akkoord gaan, werken we  projecten verder uit met de visie van het Kasteelpark Coevorden als uitgangspunt.

 

3. Hoe gaat het verder na het besluit van de raad?
Dan werken we de visie verder uit in een aantal realisatieprojecten. De markt, de haven en parkeren zijn voorbeelden van zo’n project. Voor deze projecten wordt samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen een verder uitgewerkt plan gemaakt. Daar horen weer begrotingen bij  waar de gemeenteraad een besluit over neemt. 

 

4. Hoe zit het met parkeren in de binnenstad? Kan dat in de toekomst nog wel?
Natuurlijk moeten er genoeg parkeerplaatsen zijn voor iedereen die in de stad moet zijn. In de Toekomstvisie centrum Coevorden van 2017 staat al dat blik van de Markt moet verdwijnen. Dat blijft. Daarnaast verdwijnen de parkeerplaatsen op de Weeshuisweide.  Samen met ondernemers en inwoners gaan we kijken naar de parkeerplaatsen en routes.  Ook kijken we hoe bestaande parkeerplaatsen beter gebruikt kunnen worden. Vóórdat er parkeerplaatsen verdwijnen, komen er op andere plaatsen parkeerplaatsen terug.

 

5. Wanneer gaat de schop de grond in?
We denken dat de eerste projecten volgend jaar al kunnen starten. Hoe ingewikkelder het is, hoe meer tijd er nodig is voor het uitwerken. Een ding is zeker: tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven.  Dat betekent dat niet alles tegelijk kan. Daar komt bij dat Coevorden in 2021-2022 culturele gemeente van Drenthe is. Dan moet de stad zich op haar best presenteren. Er komen dan veel bezoekers en dan kan het geen bouwput zijn. Door slim te plannen gaat dat lukken.

 

Wilt u de vergaderingen van de gemeenteraad over de visie 'Kasteelpark Coevorden' volgen?
U bent van harte welkom om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Coevorden. De vergaderingen kunt u ook live kijken via de website. Kijk voor meer informatie en vergaderstukken op
https://raad.coevorden.nl/

De visie ‘Kasteelpark Coevorden’ is te vinden via Markt/Haven/Citadelpunt en Weeshuisweide op www.coevorden.nl/binnenstad.

 

Lees hier alles over de toekomstvisie voor het centrum van Coevorden: