Voorlopig geen pers en publiek bij raads- en commissievergaderingen