Voorstel: “Auto te gast” in stukje Friesestraat

Auto’s toelaten in de Friesestraat tijdens winkeltijden. Dat stelt B&W voor aan de gemeenteraad. Het eerste stukje Friesestraat vanaf het station tot de kruising met Molenbelt en Schoolstraat is breed genoeg voor voetgangers en auto’s. Het idee om ook auto’s toe te laten in een deel van de Bentheimerstraat is wat het college betreft van de baan.

Op 12 mei bespreekt de gemeenteraad in de commissievergadering dit advies van het college, waarna de raad er op 26 mei een besluit over neemt.

 

Verschillende meningen

Over het al dan niet toelaten van auto’s in de Friesestraat en Bentheimerstraat wordt al lang gesproken. Vanaf begin dit jaar is er concreet gewerkt aan de plannen. Ruim 400 bewoners, winkeliers, eigenaren en inwoners dachten mee. Uit deze avonden bleek dat de meerderheid tegen een auto in de Bentheimerstraat was. De meningen over auto’s in de Friesestraat waren verdeeld. Adviesbureau DTNP en ingenieursbureau Sweco onderzochten de locaties en gaven een advies, ook over de verkeerstechnische gevolgen. Deze inbreng gaf, samen met de visie die er voor de binnenstad ligt, de doorslag voor het voorstel dat er nu ligt.

 

Een compacter voetgangersgebied

Binnen de toekomstvisie is de Markt het centrale hart van de historische binnenstad. Het is ‘de huiskamer van de stad’. Op dit moment liggen in Coevorden te veel winkelpanden aan een te groot voetgangersgebied. De verwachting is dat de vraag naar commercieel vastgoed alleen maar afneemt. De wens is daarom om het winkelgebied voor voetgangers compacter te maken. Zo wordt de herkenbaarheid van het winkelgebied vergroot, worden bezoekers meer gebundeld, wordt combinatie-bezoek tussen winkels gemakkelijker en verbetert het vestigingsklimaat.

 

Representatieve entree voor de binnenstad

Door de Friesestraat, het station, stationsplein, de rotonde en de voetgangerstunnel nadrukkelijk aan elkaar te verbinden, ontstaat een uitnodigende en representatieve entree voor de binnenstad. De precieze ruimtelijke uitwerking van de entree gaat in samenwerking met de maker van het wensbeeld, stadsarchitect Shyam Khandekar. Uiteraard worden ook ondernemers, bewoners en bezoekers weer bij deze plannen betrokken.

 

Een onderscheidend vestigingsklimaat

Wethouder Steven Stegen ziet voordelen in het terugbrengen van de auto in de Friesestraat Noord: “Met ‘de auto te gast’ in combinatie met kort parkeren ontstaat een onderscheidend vestigingsklimaat voor bedrijven die de auto graag voor de deur willen hebben. Dit is nieuw in de binnenstad. Zo ontstaan er kansen om de toenemende leegstand tegen te gaan. Er hebben zich al geïnteresseerde ondernemers bij ons gemeld.”

 

Bouwen aan Historie

In 2017 stelde de gemeenteraad de “Toekomstvisie Centrum Coevorden” vast. In juni 2019 volgde “De positionering van de centrumstraten”.  

Coevorden werkt aan een uitnodigende binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid en waar het fijn wonen is. Bouwen aan historie is een samenwerking tussen Centrummanagement, gemeente en Domesta, waarbij vele ondernemers, organisaties en inwoners betrokken zijn. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door het binnenstadsfonds van de provincie Drenthe.