Vraag subsidie aan voor een gezonde activiteit. Korfbalvereniging Korvesta vertelt.

kinderen die korfbal spelen

Heeft u een idee voor een activiteit die de gezondheid of gezonde leefstijl verbetert? Kijk dan eens of u hier subsidie voor kunt krijgen. 

In de subsidieregeling Gezond in Coevorden heeft de gemeente dit jaar € 201.944 beschikbaar. En die geven we graag uit aan uw goede en gezonde idee! 

Subsidie

Theo Blauw is voorzitter van Korvesta. Korvesta is een korfbalvereniging waarbij competitie en recreatieve groepen de korfbalsport bedrijven. Vorig jaar werd er door de korfbalvereniging een subsidie aangevraagd voor drie verschillende projecten in het kader van Gezond in Coevorden. De aanvraag werd goedgekeurd.

Schoolkorfbaltoernooi

“Met deze ondersteuning konden wij het schoolkorfbal weer onder de aandacht brengen voor zowel groepen 1 en 2, als de bovenbouw”, vertelt Theo. Op zes scholen zijn korfballessen gegeven met ondersteuning van de buurtsportcoaches en docenten van het KNKV (Korfbalbond). Hierdoor hebben ongeveer 500 kinderen kennis gemaakt met de korfbalsport. Het schoolkorfbalproject is afgesloten met een toernooi, waaraan ongeveer 100 kinderen hebben meegedaan.

Clinics in woonwijken

Voor clinics in de woonwijken is er contact opgenomen met diverse buurtverenigingen om samen een sport/spel clinic te verzorgen. “De buurten regelden de publiciteit en wij de korfbalkennis. Er hebben veel kinderen meegedaan in de leeftijd van 4 – 6 jaar. Het is een succes geworden”, aldus Theo.

Opstart Kangoeroe klup

Er is ook een opstart gemaakt met de Kangoeroe klup (korfbalvorm van het KNKV). Kinderen van groepen 1 en 2 van het basisonderwijs kregen een flyer mee om kennis te maken met deze vorm van korfbal. “Ondanks de coronabeperkingen was het een succes”.

Sport- en preventieakkoord

“Wij hebben ons aangesloten bij het sport- en preventieakkoord en vandaaruit veel contact met buurtsportcoaches en de contactpersoon van de gemeente”. Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling Gezond in Coevorden, moet je aangesloten zijn bij dit akkoord.

Sporten stimuleren

Korfbalvereniging Korvesta heeft als doel om mensen van jong tot oud kennis te laten maken met korfbal. Via scholen wil de Korvesta kinderen stimuleren om te gaan sporten. Ook was het doel ledenwerving voor de vereniging.

Subsidie aanvragen?

“We raden het anderen zeker aan om van de mogelijkheid gebruik te maken”. “Ondanks alle beperkingen door Corona hebben we met de aangevraagde subsidie alle doelen succesvol kunnen realiseren. Er is zelfs een ledenaanwas gerealiseerd, die we van tevoren niet hadden verwacht. Al met al een bewijs dat men, met de onderlinge samenwerking veel tot stand kan brengen. Als organisatie sta je er echt niet alleen voor. Dit smaakt naar een vervolg”, lacht Theo

Meer informatie

Meer informatie lees je op de pagina subsidieregeling Gezond in Coevorden. Zowel inwoners als bedrijven kunnen een subsidie aanvragen. Als u aan de voorwaarden voldoet kan aanvragen ook online.