Woonvisie 2017-2022 ‘Hier wil je wonen’ vastgesteld

De omgeving waarin wij wonen verandert continu. Mensen komen in onze gemeente wonen of verhuizen naar een andere plek. In een woonvisie beschrijven we op welke manier de woningvoorraad in de gemeente zich kan ontwikkelen. Hierbij kijken we naar de bevolkingsontwikkelingen en de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de stad en de verschillende dorpen in onze gemeente.

In december 2017 is de Woonvisie 2017-2022  vastgesteld. Deze woonvisie helpt ons om goede afspraken en juiste keuzes te maken op verschillende gebieden van wonen.

De woonvisie is gemaakt in overleg met woningcorporaties, huurdersverenigingen en maatschappelijke organisaties. Ook is door twee bureaus onderzoek gedaan naar ontwikkelingen in de woningmarkt.

PDFHier wil je wonen - Woonvisie 2017 - 2022