Zandwegen en eikenprocessierupsen

Zandwegen

De gemeente Coevorden is gestart met het herstellen en opnieuw onder profiel brengen van zandwegen die eigendom zijn van de gemeente. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken, ook afhankelijk van het weer. Bij regen is het namelijk niet mogelijk aan de zandwegen te werken. In het wegennetwerk van de gemeente Coevorden ligt een totaal van 60 kilometer aan zandwegen.

Eikenprocessierupsen

Deze week gaan we ook beginnen met het preventief behandelen van bomen tegen de eikenprocessierups.  We richten ons daarbij op wegen waar vorig jaar de meeste nesten zijn verwijderd. En op locaties waar veel mensen samenkomen, zoals bij scholen, bejaardenhuizen en feestterreinen.

Eind april/begin mei vormen zich bladeren aan de eikenbomen. Dat is het moment om de eikenprocessierups op een biologische en natuurvriendelijke manier te bestrijden. Daarbij worden natuurlijke vijanden van de rups (kleine aaltjes) met een vernevelaar in de bomen gespoten. Deze aaltjes zijn niet schadelijk voor mensen, planten en dieren. Ze hebben alleen effect op de eikenprocessierups, omdat andere kwetsbare of beschermde rupsensoorten op dat moment nog niet in de bomen aanwezig zijn.

 

's Avonds en/of 's nachts

De bestrijding gebeurt 's avonds en/of 's nachts, omdat dan het beste resultaat wordt bereikt. De aaltjes kunnen namelijk niet goed tegen daglicht en drogen overdag snel uit. De werkzaamheden worden uitgevoerd met tractoren, dit kan enige geluidsoverlast opleveren. Het is niet mogelijk om een precieze datum aan te geven waarop de werkzaamheden plaatsvinden, dit hangt af van de weersomstandigheden.

Voorzorg

Hoewel de preventieve bestrijding met aaltjes niet schadelijk is voor mens, plant en dier adviseren we bewoners rond het betreffende gebied tijdens de werkzaamheden niet onder de nevel door te wandelen of te fietsen om te voorkomen dat u in aanraking komt met de spuitnevel.

Rood/witte linten

De rupsen maken eind mei/begin juni hun nesten. Als de gemeente een nest ontdekt of een melding krijgt, wordt een rood/wit lint om de boom gespannen met de waarschuwing: Let op, eikenprocessierups. De nesten in deze bomen worden, in opdracht van de gemeente, zo spoedig mogelijk opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Als het nest is geruimd, wordt het lint weer verwijderd.

Meld een nest

Ziet u zelf een nest? Waarschuw dan direct de gemeente, telefonisch via 14 0524 of per e-mail: meldpunt@coevorden.nl. Meld het nest ook als u eigenaar bent van grond of bomen met daarop de eikenprocessierups. De bestrijding van zo'n nest is voor eigen kosten, maar kan in overleg met de gemeente meegenomen worden bij het ruimen van nesten in de openbare ruimte. Als u het nest op eigen initiatief wilt bestrijden, schakel dan altijd een deskundig bedrijf in.