Nieuws

Inloopbijeenkomsten ontwerpbestemmingsplan Kernen

Het plan

Het bestemmingsplan omvat een algehele herziening van de geldende bestemmingsplannen en andere planologische regelingen. Verder gaat om een actualisering en globalisering van de

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Bouwmeester

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari sprak Burgmeester Bert Bouwmeester zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak uit. Die kunt u hieronder teruglezen:

Geachte aanwezigen; inwoners