Gemeentelijke informatie op maat voor dorpen en wijken

Illustratieve afbeelding

Eind januari starten we met het verspreiden van nieuwsbrieven, die zijn gericht op twee verschillende deelgebieden in onze gemeente. In deze nieuwsbrieven staat informatie die specifiek is bedoeld voor het gebied waarin u woont. Denk bijvoorbeeld aan informatie over werkzaamheden in de openbare ruimte, nieuws vanuit de dorpen- en wijkenronde, informatie van uw gebiedscoördinator of het sociaal domein en nieuws over initiatieven vanuit het Stimuleringsfonds. Deze nieuwsbrieven vervangen de gemeentelijke informatiepagina die in de Krant van Coevorden verscheen. 

We krijgen al langere tijd vragen van inwoners om gerichte informatie vanuit de gemeente over hun eigen omgeving. Met het opgaan van de Krant van Coevorden in de Zuidoosthoeker ontstaat de kans om hiermee aan de slag te gaan. Ook gebruiken steeds meer inwoners internet om aan hun nieuws te komen en maken ze minder gebruik van papieren media. Door de nieuwsbrief zowel digitaal als op papier aan te bieden, sluiten we aan bij deze digitale ontwikkeling.

Aanmelden

De gemeente wordt verdeeld in twee deelgebieden. Ieder gebied krijgt een maandelijkse nieuwsbrief met informatie over dat gebied, of informatie die voor de hele gemeente relevant is. De digitale nieuwsbrief verspreiden we via e-mail. Inschrijven kan via www.coevorden.nl/nieuwsbrief.

Papier

De papieren nieuwsbrieven komen op een aantal afhaalpunten in de gemeente te liggen. Zodra bekend is welke plaatsen dit precies zijn, laten we dit weten. Heeft u geen toegang tot internet en is ophalen ook lastig? Dan kunt u ook een papieren nieuwsbrief thuis ontvangen. Als u dit wilt kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0524.