Laatste betalingstermijn gemeentelijke belastingen 2017

Illustratieve afbeelding

In januari zijn er aanslagen gemeentelijke belastingen 2017 verstuurd. Wanneer u geen machtiging tot automatische incasso aan de gemeente heeft afgegeven is de laatste vervaltermijn 30 april 2017.

In januari zijn er aanslagen gemeentelijke belastingen 2017 verstuurd. Wanneer u geen machtiging tot automatische incasso aan de gemeente heeft afgegeven is de laatste vervaltermijn 30 april 2017.

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL74 BNGH 0285 1086 97 ten name van de Gemeente Coevorden. Vergeet niet uw aanslagnummer te vermelden bij de betaling. Betaalt u niet op tijd, dan loopt u het risico dat u een aanmaning ontvangt. Als u na de aanmaning ook niet betaalt, volgt er een dwangbevel. De extra kosten voor een aanmaning en dwangbevel moeten door u betaald worden.

Als u een verzoek tot kwijtschelding heeft ingediend, wordt de invordering uitgesteld. Dit geldt alleen voor volledige verzoeken met de daarbij gevraagde bewijststukken. Wanneer u een kwijtscheldingsverzoek aanvraagt na ontvangst van een aanmaning en/of dwangbevel, dan moet u de extra kosten betalen. U ontvangt geen kwijtschelding over deze extra kosten.

U kunt nog een automatische incasso afgeven. Als de automatische incasso loopt dan wordt er tot 30 november 2017 maandelijks een bedrag ingehouden dat gelijk is aan het openstaande bedrag gedeeld door het aantal nog beschikbare termijnen. Als incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een te laag saldo, dan kan dit leiden tot het intrekken van de automatische incasso. Het openstaande bedrag wordt dan per direct volledig invorderbaar. De machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Via onze website kunt u een automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken. Een automatische incasso kunt u digitaal, met uw DigiD afgeven of via een formulier doorgeven. Een machtigingskaart kunt u ook telefonisch aanvragen via 14 0524.

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de aanslag gemeentelijke belastingen ontheft u niet van de verplichting tot betalen van de aanslag. De aanslag dient, wanneer u geeen automatische incasso heeft afgegeven, vóór 30 april 2017 volledig te zijn voldaan.

Als u vragen heeft over de gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0524 of e-mailen naar info@coevorden.nl. Informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u ook vinden op onze website.