Omgevingskwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit 

Open deur

Ons streven is de ruimtelijke kwaliteit van ons buitengebied zeker te stellen en zo mogelijk te versterken

Erfinrichting

Open deur

Bij sommige plannen is het nodig een erfinrichtingsplan te maken

Reclame plaatsen, ontheffing

Open deur

Voor een reclamebord of uithangbord aan uw woning of bedrijfspand moet u een reclamebordenontheffing aanvragen

Welstand

Open deur

Als u gaat (ver)bouwen heeft u onder andere te maken met eisen van welstand, sloopvergunning en het bestemmingsplan

Monumenten en karakteristieke objecten

Open deur

We hebben in de gemeente veel monumenten en karakteristieke panden of objecten

Subsidies en regelingen monumenten

Open deur

Een overzicht van landelijke en regionale subsidies

Cultureel erfgoed gemeentelijk

Open deur

Onze gemeentelijke regelgeving, beleid en visie

Cultureel erfgoed provinciaal

Open deur

Regelgeving, beleid en visie van de provincie Drenthe