Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

U wilt uw gebouw brandveilig gebruiken. In sommige gevallen moet u daar een omgevingsvergunning voor aanvragen. In andere gevallen hoeft u alleen een melding te doen. U leest op deze pagina meer over brandveilig gebruik. 

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig wanneer: 

  • U het gebouw gebruikt als een bedrijf. 

  • U meer dan 10 personen er kan laten overnachten. Denk bijvoorbeeld aan een hotel, ziekenhuis of gevangenis. 

  • Er overdag meer dan 10 kinderen zijn, die jonger zijn dan 12 jaar. Denk bijvoorbeeld aan een basisschool of kinderdagverblijf. 

  • Er overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een dagopvang. 

U leest in de Regeling omgevingsrecht, artikel 3.3 wat u moet opsturen voor een vergunning brandveilig gebruik. Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik moet aanvragen? Lees dan meer in het Besluit omgevingsrecht. Het ‘Besluit omgevingsrecht’ is onderdeel van de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ (Wabo). De Wabo regelt veel vergunningen voor bijvoorbeeld bouwen, afwijken van het bestemmingsplan, wanneer u een vergunning nodig heeft en hoe u een vergunning kan krijgen. 

U doet een melding brandveilig gebruik wanneer: 

  • Er meer dan 50 personen tegelijk in een gebouw of ander bouwwerk zijn. Dit geldt niet voor een woning/woningcomplex.  

  • U een woning per kamer verhuurt. 

  • Uw gebouw al voldoet aan de eisen voor brandveiligheid. Deze staan in hoofdstuk 6 en 7 van het Bouwbesluit 2012.  

  • U leest in het Bouwbesluit, paragraaf 1.5 wat u moet opsturen voor een melding brandveilig gebruik. Weet u niet zeker of u een melding brandveilig gebruik moet doen? Lees dan meer in het Bouwbesluit 2012 paragraaf 1.7. Of kijk op de website rijksoverheid.nl  

U zorgt ervoor dat uw gebouw goed ontruimd kan worden bij brand 

U heeft al een brandmeldinstallatie. Of u heeft de omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik gedaan. Dan zorgt u voor een goed ontruimingsplan. U zorgt ervoor dat aanwezige mensen veilig naar buiten kunnen komen als er brand uitbreekt. U leest daar meer informatie over op de website brandweer.nl