Inkoop en aanbesteden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 mei 2020 het gewijzigde 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 vastgesteld.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft aan hoe de gemeente omgaat met het verstrekken van inkoopopdrachten op een doelmatige en rechtmatige manier. Er wordt rekening gehouden met de taak van de gemeente om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. De ambities van de gewijzigde Aanbestedingswet uit 2016 zijn meegenomen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020. Deze ambities richten zich onder andere op het verlagen van de administratieve lasten van de inschrijver, professionalisering van de aanbestedingspraktijk, duurzaamheid en sociale insluiting in de samenleving. 

De Algemene Inkoopvoorwaarden 2017 zijn ook op deze pagina te vinden.  

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn onderstaand te downloaden.

Geïnteresseerd?

Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor toekomstige opdrachten van de gemeente Coevorden? Dan kunt u in het digitale inkoopformulier uw gegevens invullen en versturen.

PDFInkoop- en aanbestedingsbeleid 2020.pdf

PDFAlgemene Inkoopvoorwaarden Goederen Leveringen en Diensten 2017.pdf