Inkoop en aanbesteden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2017 het geactualiseerde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 vastgesteld. Het oude inkoop- en aanbestedingsbeleid kwam uit 2013 en was in verband met de gewijzigde Aanbestedingswet in 2016 en organisatorische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen toe aan een actualisatieslag. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft aan hoe de gemeente omgaat met het verstrekken van inkoopopdrachten op een doelmatige en rechtmatige manier, waarbij ook wordt gekeken naar de taak van de gemeente om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. De ambities van de gewijzigde Aanbestedingswet uit 2016 zijn meegenomen in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017. Deze ambities richten zich onder andere op het verlagen van de administratieve lasten van de inschrijver, professionalisering van de aanbestedingspraktijk, duurzaamheid en sociale insluiting in de samenleving. 

Naast het beleid zijn ook de Algemene Inkoopvoorwaarden geactualiseerd. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn in onderstaande lijst te downloaden.

 

Geïnteresseerd?

Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor toekomstige opdrachten van de gemeente Coevorden? Dan kunt u in het digitale inkoopformulier uw gegevens invullen en versturen.

PDFInkoop- en aanbestedingsbeleid.pdf

PDFAlgemene Inkoopvoorwaarden Goederen Leveringen en Diensten 2017.pdf