Afval, haal jij eruit wat erin zit?

Afval, haal jij eruit wat erin zit?

Vanochtend, 12 juni 2017, reikte wethouder Jeroen Huizing de eerste, nieuwe restafvalcontainer uit in de wijk Tuindorp in Coevorden. Ook plakte hij een PMD-sticker op de oude, grijze container (per huishouden één) van meneer en mevrouw Vrooland. “We zamelen op dit moment ongeveer 250 kg restafval per persoon, per jaar in. We willen en moeten dat terugbrengen naar 100 kg. Veel van ons restafval kunnen we namelijk nog prima gebruiken als grondstof, als het maar gescheiden ingezameld wordt. Dit is beter voor het milieu. En hiermee houden we de kosten van afval beter in de hand,” aldus de wethouder.

PMD staat voor Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Vanaf juli doet de oude, grijze container dienst als PMD-container. Het uitreiken van de eerste container is het startschot voor de voorbereidingen van het nieuwe inzamelen, dat vanaf 3 juli begint. In de komende twee weken ontvangen alle inwoners van de gemeente Coevorden de nieuwe, grijze container.

Alle huishoudens in een laagbouwwoning (geen appartement) in de gemeente Coevorden hebben eind mei een brief ontvangen van de gemeente en Area. Hierin staat dat de afvalinzameling gaat veranderen. In een tweede brief staat wat er precies gaat gebeuren en wat inwoners moeten doen.

Wat verandert er?

Elk huishouden in een laagbouwwoning (geen appartement) ontvangt een nieuwe, grijze container voor restafval. Op datzelfde moment wordt op de oude, grijze container een PMD-sticker geplakt. Vanaf juli kan hierin voortaan Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) worden gedaan. De inzameling met de PMD-zak stopt. Kijk op www.afvalincoevorden.nl voor meer informatie. De nieuwe container voor restafval heeft een lichtgrijze deksel, om het verschil met de PMD-container duidelijker te maken.

De nieuwe restafvalcontainer bevat een chip

Hiermee krijgt Area inzicht in het aanbiedpercentage: wanneer en waar wordt de container aangeboden voor lediging? Daardoor kan Area de inzamelroute beter plannen en sneller werken. Ook het opschonen van het containerbestand (elk huishouden heeft in principe één container voor restafval) en het blokkeren van zoekgeraakte of gestolen containers zijn voordelen van de chip. Vanaf juli wordt alleen deze container nog geleegd. Elke restafvalcontainer zonder chip laat Area dan staan.

Afvalcoaches

De gemeente kiest niet voor diftar (het systeem waarbij je betaalt per lediging en/of gewicht voor de afvalinzameling). Area gaat dus niet met behulp van de chip het gewicht van de containers wegen. Het doel van deze aanpassingen is de groei naar 75 procent afvalscheiding in 2020, volgens het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof.