Beleidsplan sociaal domein 'Samen Krachtig' ter inzage

Afbeelding voorpagina beleidsplan samen krachtig

Iedereen doet op zijn eigen manier mee aan de samenleving, dat is het belangrijkste doel in het nieuwe beleidsplan over zorg, welzijn, werk en inkomen, ‘Samen Krachtig’. Het ontwerpbeleidsplan is vastgesteld door het college en komt met ingang van woensdag 31 mei zes weken ter inzage. Inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals zijn van harte welkom om een reactie op het ontwerpplan te geven. Dat kan onder andere tijdens één van de bijeenkomsten, die op 21 en 26 juni worden georganiseerd.

Meedoen en meetellen

Het ontwerpbeleidsplan heeft een aantal pijlers, waarvan ‘Meedoen & meetellen’ de belangrijkste is. Iedereen moet op zijn eigen manier mee kunnen doen aan de samenleving, op een manier die past bij je talenten en beperkingen. De andere pijlers zijn voorkomen, samenwerken, dichtbij en innovatie. Wethouder Joop Brink: “we willen de komende jaren fors inzetten op het voorkomen van problemen, zonder dat we daarbij te veel overnemen van wat inwoners zelf kunnen. Dit kunnen en willen we niet alleen doen, maar samen met huisartsen, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en natuurlijk inwoners zelf. Dat betekent dat we op een andere manier gaan samenwerken, de wijken en dorpen goed leren kennen en innoveren in de manier van werken. Dat betekent soms een hele nieuwe manier van denken of zelfs een andere manier van geld verdienen in een organisatie. Maar ik zie in Coevorden heel veel organisaties met dezelfde ambitie, en de wil om samen aan de slag te gaan."

Samen aan de slag

Om de plannen uit te voeren wil de gemeente graag met alle partners aan de slag. Eén van de doelen is om ervoor te zorgen dat inwoners één of misschien twee keer hun verhaal hoeven te doen, voordat ze geholpen worden. En dat het niet uitmaakt bij welke hulpverlener je begint. Dat vraagt om samenwerking tussen allerlei organisaties om ervoor te zorgen dat de informatie altijd op de goede plek terecht komt. Een ander doel is om zorgaanbieders te verleiden om geld te gaan verdienen met het voorkomen van problemen, in plaats van het oplossen ervan. Dat betekent meer innovatie en een andere manier van denken. Wethouder Brink: “Volgens mij gaan veel organisaties al dezelfde kant op en is dit het moment om gezamenlijk door te zetten en echt een verandering op gang te brengen.”

Inspraakbijeenkomsten

Met dit beleidsplan wil de gemeente anderen uitnodigen om mee te denken en hun creativiteit te gebruiken, hoe kunnen we het samen anders en vooral beter doen? Iedereen die een reactie wil geven op het ontwerpbeleidsplan kan dit sowieso schriftelijk doen. Informatie hierover is te vinden op de pagina Samen Krachtig, waar ook het beleidsplan te vinden is.