College stelt beleidsplan Samen Krachtig vast

Afbeelding voorpagina beleidsplan samen krachtig

Het college van b en w heeft het beleidsplan voor het sociaal domein, Samen Krachtig, vastgesteld. Het beleidsplan gaat nu naar de gemeenteraad. Het beleidsplan is het resultaat van een proces van ruim een half jaar, waarin in totaal ruim 200 mensen hebben meegedacht over de toekomst van zorg, welzijn, werk en inkomen in de gemeente Coevorden. Tientallen organisaties hebben input geleverd en willen samen aan de slag.

Vertrouwen

Wethouder Joop Brink: “Ik ben trots op het resultaat dat er nu ligt en dat we naar de gemeenteraad sturen. Het is voor het eerst dat we een beleidsplan hebben gemaakt voor het hele domein, voor zowel maatschappelijke ondersteuning, jeugd, participatie als schuldhulpverlening. Er hebben veel mensen en organisaties meegedacht en hun reactie gegeven. Daardoor is het stuk steeds beter geworden en sluit het naar mijn idee goed aan bij de werkelijkheid van de gemeente Coevorden. We hebben nog flinke stappen te zetten, maar als ik de betrokkenheid van al onze partners zie dan heb ik daar veel vertrouwen in.”

Verschuiving

Preventie is een belangrijk thema in het beleidsplan. Wethouder Brink: “We leven in deze regio gemiddeld korter en in minder goede gezondheid. Ik geloof echt dat dat anders kan, als we een patroon kunnen doorbreken. Een belangrijke ontwikkeling die we in gang willen zetten is de verschuiving van geld van zorg en ondersteuning naar preventie. Een lastige cirkel, want om meer budget te hebben voor preventie, moeten we minder uitgeven aan zorg en ondersteuning. En om minder aan zorg en ondersteuning uit te kunnen geven, moeten we meer investeren in preventie. Het is een ontwikkeling waar in Nederland nog niet veel voorbeelden van zijn bij gemeenten. Maar ik denk dat we samen met onze partners het lef moeten hebben om deze beweging te gaan maken.”

Meedoen en meetellen

Iedereen doet ertoe en iedereen moet op zijn of haar manier mee kunnen doen aan de samenleving. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het beleidsplan Samen Krachtig. Het is een ambitie die alleen haalbaar is als partijen samen werken aan de overige pijlers in het plan, namelijk ‘voorkomen’, ‘samenwerken’, ‘dichtbij’ en ‘innovatie’. De gemeente wil samen met zorgorganisaties op zoek naar nieuwe manieren om samen te werken, zorg en ondersteuning te financieren en inwoners te betrekken bij hun omgeving.

Input uit de gemeente

Inwoners, vrijwilligers en professionals hebben op verschillende manieren meegedacht over de plannen. In februari en maart zijn in totaal zes bijeenkomsten georganiseerd, waar iedereen meedacht over de grootste uitdagingen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Dit heeft veel informatie en inzichten opgeleverd voor het ontwerpbeleidsplan. Het ontwerpplan is besproken met verschillende organisaties en adviesorganen, en in twee bijeenkomsten konden alle betrokkenen reageren op de plannen en meedenken over het vervolg.

Van beleid naar uitvoering

Het beleidsplan gaat nu naar de gemeenteraad. Als de raad het plan heeft vastgesteld is de volgende stap om de plannen te gaan uitvoeren. Wethouder Joop Brink: “We hebben steeds gezegd dat het beleidsplan niet van de gemeente alleen moet zijn, want in de uitvoering hebben we iedereen nodig. Als gemeente zijn we maar één van de schakels in het sociale domein. Daarom zijn we heel blij met de betrokkenheid van alle organisaties om ons heen. We maken graag samen met hen de plannen voor de uitvoering, omdat we geloven dat we daarmee beter aansluiten bij de praktijk en vernieuwde plannen kunnen maken.”

PDFBeleidsplan Samen Krachtig.pdf