Denk mee over de toekomst van het centrum van Coevorden

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een vervolgbijeenkomst over de plannen voor het centrum van Coevorden.

Op dinsdagavond 24 oktober om 19.30 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis van Coevorden.

Wat hebben we al gedaan?

In het voorjaar is er gezamenlijk gewerkt aan de centrumvisie Coevorden. Adviesbureau DTNP begeleidde dit traject. In juni organiseerden we drie bijeenkomsten. Voor ondernemers, voor vastgoedeigenaren en voor inwoners en andere belangstellenden.
Deze avonden werden goed
bezocht en leverden veel bruikbare ideeën en tips op.

Wat gaan we bespreken?
Met alle informatie die we tijdens debijeenkomsten verzamelden, maakten we een‘uitvoeringsparagraaf’ met projecten. Daarinworden ook prioriteiten, de organisatie en planning bepaald. Over deze uitvoeringsparagraaf willen we graag met u als direct betrokkene van gedachten wisselen.

Dirk Jan Droogh (adviesbureau DTNP) gaat in op de aanpak vanuit de visie per deelgebied in het centrum. Klaas Lamberink (voorzitter Centrummanagement) gaat in op de projecten die binnen het centrummanagement worden opgepakt. Jan Zwiers (wethouder gemeente Coevorden) gaat in op de samenhang met reeds lopende projecten, de planning van besluiten (gemeenteraad 19 december) en de organisatie van het vervolg.

Hiermee zetten we graag de volgende stap in de richting van een toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Graag tot 24 oktober!

We verzoeken u zich van tevoren aan te melden via: a.lugies@coevorden.nl