Denkt u mee over de toekomst van het centrum van Coevorden?

In de afgelopen jaren is het rustiger geworden in de binnenstad en de winkelleegstand neemt toe. Het centrum van Coevorden is daarmee niet uniek, maar het probleem is niet minder groot. Centrummanagement Coevorden en de gemeente Coevorden werken samen met adviesbureau DTNP en belanghebbenden aan een nieuwe toekomstvisie die inspeelt op alle veranderingen.

Concept toekomstvisie

Na een analyse van de situatie en ontwikkelingen is er een concept visie geformuleerd. Voordat we deze visie uitwerken en vertalen in uitvoeringsprojecten, willen we graag dat u als betrokkene met ons meekijkt. Zien we belangrijke zaken over het hoofd en hebben we in de voorlopige visie de goede richting te pakken? We nodigen u daarom van harte uit om over deze visie mee te praten.

Drie bijeenkomsten: vastgoedeigenaren, ondernemers en inwoners en andere belangstellenden

Om goed met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, organiseren we drie afzonderlijke bijeenkomsten. Zo kunnen we gericht de diepte in over specifieke aandachtspunten met:

  1. Eigenaren van vastgoed: op donderdag 15 juni om 19.00 uur, stadscafé Vancouver
  2. Ondernemers in het centrum: op woensdag 21 juni om 19.00 uur in Kasteel Coevorden
  3. Inwoners en overige betrokkenen uit Coevorden: op donderdag 22 juni om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Coevorden.

Wat gaan we doen?

Dirk Jan Droogh van DTNP presenteert tijdens deze avond de analyse en de voorlopige visie. Na de presentatie is er ruim de gelegenheid voor vragen, aandachtspunten en suggesties voor de uitwerkingsslag waarmee we na de zomervakantie aan de slag gaan.

Wilt u komen?

Voor een goede organisatie is het prettig als u vooraf aangeeft dat u erbij wilt zijn. U kunt zich aanmelden via a.lugies@coevorden.nl.