Draagvlakmeting naar BIZ voor Coevorder bedrijventerreinen

De gemeente Coevorden voert vanaf 8 mei tot en 22 mei 2017 een draagvlakmeting uit voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Alle ondernemers van de bedrijventerreinen De Holwert, De Hare, Het Leeuwerikenveld en Het Europark in Coevorden stemmen de komende periode over de invoering van de BIZ.

Ondernemend Coevorden heeft het initiatief genomen om een bedrijveninvesteringszone in Coevorden te realiseren. Het doel van de investeringsonze is de bedrijventerreinen van Coevorden economisch te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het realiseren van goede beveiliging, bewegwijzering, een netter bedrijventerrein, meer saamhorigheid, betere belangenbehartiging en het blijven inzetten op verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen.

Draagvlak

Als er genoeg draagvlak is onder de ondernemers op de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente, werkt de gemeente Coevorden mee aan de Investeringszone.

Hoe werkt BIZ

Mocht de bedrijfsinvesteringszone gerealiseerd worden, dan gaat iedere ondernemer in het gebied een financiële bijdrage leveren. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van het bedrijfspand van de ondernemer en wordt door de gemeente Coevorden geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage zal vervolgens overgemaakt worden aan Ondernemend Coevorden. Deze gebruikt de financiële middelen voor bovengenoemde doeleinden. De bijdrage van ondernemers zal, bij voldoende draagkracht, 0,13% van de WOZ-waarde tot een maximum van €1.300,- per jaar bedragen. Volgens Ondernemend Coevorden zal het ondernemersfonds BIZ ondernemers geld besparen door het gezamenlijk delen van kosten.