Green Deal voor energiebesparing zwembad Zweeloo

zonnepanelen

Gedeputeerde Staten hebben een green deal met het project ‘Samen’ gesloten voor de aanleg van zonnecollectoren op het terrein van het zwembad Zweeloo. Het college stelt hiervoor €59.000,- beschikbaar. Door zelf warmte op te wekken voor de verwarming van het zwembad gaan de energielasten omlaag.

Energiebesparende maatregelen

Zwembaden in Drenthe kampen met hoge energielasten. Voor de vrijwilligers van het zwembad Zweeloo reden om zelf aan de slag te gaan met slimme energiebesparende maatregelen. Zo werden al eerder dekkleden aangeschaft en werd er een sluiter tussen het peuterbad en de waterbuffer van het bad geplaatst. Met het oog op de toekomst is nu gekozen voor de plaatsing van zonnecollectoren op het terrein van het zwembad. Hiermee kan het zwembad haar eigen warmte grotendeels zelf opwekken, waarmee naar schatting ca. 8200 m3 gas wordt bespaard. Dit levert een CO2-reductie op van 14,7 ton.

Energieneutraal Drenthe

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Provincie Drenthe heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Veel zwembaden kampen met hoge energiekosten. Door goed te kijken naar besparende maatregelen, scheelt dit in hun portemonnee en dragen ze bij aan onze ambitie”. De gemeente Coevorden stelt vanuit het stimuleringsfonds ‘Coevorden Verbindt’ een subsidie van €20.000,- beschikbaar. Wethouder Jeroen Huizing: “Met dit bedrag leveren wij een bijdrage aan de doelstelling om het energieverbruik van het zwembad nog verder terug te brengen. Als tegenprestatie gaat de groenploeg van het zwembad de komende jaren onder andere aan de slag met de groensingels. Er is samen met de gemeente een bomenplan opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over het onderhoud. Hiermee wordt de bezonning voor de zonnecollectoren verbeterd. Een mooi voorbeeld van zelfredzaamheid en waar de gemeente en inwoners op een hechtere manier samenwerken.”

Project ‘Samen’

Het zwembad Aalden-Zweeloo draait bijna volledig op vrijwilligers die samen zorgen voor onder meer het onderhoud, technisch beheer en de financiële administratie. Gezamenlijk zijn zij er al in geslaagd de energiekosten van het zwembad te halveren. De zonnecollectoren worden geplaatst op een gebouw dat door andere plaatselijke verenigingen kan worden gebruikt als opslagruimte. Het samenwerkingsproject heeft de toepasselijke naam ‘Samen’.