Informatie over afvalmaatregelen

Eind mei ontvingen de inwoners van de gemeente Coevorden een brief over de veranderingen in de afvalinzameling. Hierin stond dat alle inwoners van een laagbouw woning een nieuwe grijze container voor restafval ontvangen. De oude grijze container wordt vanaf juli gebruikt voor de inzameling van PMD:  Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons.

Nog geen PMD-sticker of nog geen nieuwe container voor restafval?
Inmiddels zijn bijna alle acties uitgevoerd, maar bij een aantal adressen is de oude grijze container nog niet voorzien van een PMD-sticker of in een aantal gevallen is er nog geen nieuwe container voor restafval geleverd.  Deze acties wil Area alsnog graag uitvoeren. Dit is belangrijk. Alleen de nieuwe grijze restafvalcontainer en de PMD-container met PMD-sticker worden straks geleegd. Deze inwoners ontvangen hier aankomend weekend een brief over.

Nieuwe inzamelen start vanaf juli
In de laatste week van juni worden alle oude grijze containers voor de laatste keer geleegd. Vanaf dat moment gebruikt u deze container voor PMD. De nieuwe restafvalcontainers (met lichtgrijze deksel) worden vanaf juli geleegd. Dit staat beschreven in de brief die u thuis hebt ontvangen.

Tips voor de PMD-container
Lucht eruit, dop erop! Dat is één van de tips voor meer ruimte in de PMD-container. De container kan snel vol raken, maar met een aantal tips bespaart u zoveel mogelijk ruimte. Knijp bijvoorbeeld yoghurt- en vlapakken helemaal leeg en vouw ze plat. Meer hierover en andere tips zijn te lezen op  www.afvalincoevorden.nl/lucht-eruit-dop-erop