Inloopavond aanleg rotondes Europaweg

Inloopavond aanleg rotondes Europaweg

Op maandag 25 september bent u van harte welkom bij de inloopavond over de aanleg van twee rotondes in de Europaweg (N863) en de aanpak van de entree van sportpark Klinkenvlier. De inloopavond wordt georganiseerd door de provincie Drenthe en de gemeente Coevorden en vindt plaats van 16.30 uur tot 20.00 uur in de kantine van voetbalvereniging CSVS. Deze bevindt zich aan de Klinkenvlier 3 in Coevorden.

Bewoners van de omliggende wijken, gebruikers van het sportpark en alle andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om binnen te lopen met vragen over de gang van zaken rond de bouwwerkzaamheden. Er is informatie over de omleidingen en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Ook zijn er tekeningen te bekijken van de nieuwe verkeerssituatie met rotondes en van de nieuwe entree van het sportpark.

Planning

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de twee nieuwe rotondes in de N863 zijn inmiddels van start gegaan: het verleggen van kabels, leidingen en sloten. De bouw van de rotondes en de nieuwe entree van het sportpark gaan half oktober beginnen en duren - afhankelijk van het weer - tot het einde van het jaar.

Nieuwe situatie

De rotondes komen te liggen aan weerszijden van de Rondweg (N382). De op- en afritten van deze weg sluiten aan op de rotondes. De oostelijke rotonde krijgt een extra aftakking waar de toegangsweg naar het sportpark Klinkenvlier op wordt aangesloten. Hierdoor verbetert de veiligheid voor fietsers van en naar het sportpark aanzienlijk.