Vergunninghouders vinden plek in de gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden heeft in samenwerking met Domesta en Woonservice de eerste helft van dit jaar 47 vergunninghouders gehuisvest in een woning in de gemeente. Hiermee lopen we in de gemeente op schema. Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor het huisvesten van vergunninghouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Naast het aanbieden van een woning zorgt de gemeente er, samen met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Humanitas en Maatschappelijk Welzijn Coevorden, voor dat de nieuwe inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Daarmee krijgen ze niet alleen een huis, maar ook een thuis in de gemeente.

De gemeente Coevorden heeft in samenwerking met Domesta en Woonservice de eerste helft van dit jaar 47 vergunninghouders gehuisvest in een woning in de gemeente. Hiermee lopen we in de gemeente op schema. Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor het huisvesten van vergunninghouders, vluchtelingen die een verblijfsvergunning in Nederland hebben gekregen. Naast het aanbieden van een woning zorgt de gemeente er, samen met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Humanitas en Maatschappelijk Welzijn Coevorden, voor dat de nieuwe inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Daarmee krijgen ze niet alleen een huis, maar ook een thuis in de gemeente.

Begeleiding

Vanaf het moment dat de nieuwe inwoners de sleutel van hun huis krijgen, krijgen ze in de gemeente Coevorden ook achttien maanden maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland helpt ze bij het regelen van praktische zaken, zoals het tekenen van het huurcontract, het inrichten van het huis en het aanvragen van toeslagen. Ook worden ze wegwijs gemaakt in de gemeente Coevorden. De vergunninghouders volgen daarnaast een verplicht inburgeringstraject.

Aan de slag en actief in de samenleving

We zien graag dat mensen gaan meedoen in de samenleving, iets dat ze zelf ook graag willen. Daarbij worden ze geholpen, met het aanbieden van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen of een reguliere baan. Een voorbeeld is ook de uitnodiging van Domesta aan een aantal van hen om te helpen met het vertalen van informatie voor nieuwe vergunninghouders die nog niet goed Nederlands spreken.

Sinds kort worden vergunninghouders uitgenodigd om aan het participatieverklaringstraject deel te nemen. Het participatieverklaringstraject is er op gericht om mensen uitleg te geven over de sociale spelregels in Nederland. Er wordt informatie gegeven over Nederlandse normen en waarden en omgaan met elkaar. Ook wordt aandacht besteedt aan de normen en waarden uit het land van herkomst, om uiteindelijk beter te kunnen begrijpen hoe het in Nederland werkt.