Ondernemersvragen corona

De ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote gevolgen voor u als ondernemer. We willen er met elkaar de schouders onder zetten! Met verschillende ondernemers hebben wij gesproken over de reële zorgen voor de korte en/of  middellange termijn. Wij weten uiteraard ook nu nog niet waar dit uiteindelijk toe zal leiden, maar de komende tijd blijven wij in contact om u – waar mogelijk  - te ondersteunen.

 

De horeca wordt hard geraakt nu zij de deuren hebben moeten sluiten. Ook de retail, de R&T branche, het MKB, zelfstandigen en alle andere bedrijven merken de gevolgen van de maatregelen. Wij hebben daar oog voor. Zoals jullie waarschijnlijk weten, wordt de financiële ondersteuning die gemeente Coevorden biedt aan ondernemers, uitgevoerd door Menso.

Lokale maatregelen

De Drentse gemeenten hebben samen afspraken gemaakt over de ondersteuning van ondernemers. Wat dit betekent voor ondernemers in Coevorden kunt u lezen op de pagina 'Lokale maatregelen voor ondernemers'

Tozo

Deze regeling heet: TOZO. Dat staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Op de website Krijg ik Tozo kunt u kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. Komt u in aanmerking? Dan kunt u de aanvraag doen via Menso. Zij voeren de regeling uit voor de gemeente Coevorden. 

NOW

Sinds 6 april 2020 april is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid van kracht. Meer informatie over deze regeling, die werkgevers helpt om lonen van werknemers door te betalen, is te vinden op de website van het UWV

U kunt een beroep doen op de adviseurs van ‘Ik Ben Drents Ondernemer'

Drentse ondernemers en ZZP’ers die in de problemen komen door de effecten van de coronacrisis kunnen naast de landelijke en gemeentelijke regelingen een beroep doen op de adviseurs van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’. Zij kijken juist nu samen met de ondernemer waar kansen liggen voor het bedrijf of hoe kosten bespaard kunnen worden. Zo kan er gebruik gemaakt worden van vouchers bij behoefte aan subsidie of een spoeddigitaliseringstraject gestart worden om de online zichtbaarheid van een onderneming te vergroten. Ga naar https://ikbendrentsondernemer.nl/ voor meer informatie.

TONK-regeling

Is uw inkomen gedaald en komt u door de coronamaatregelen in de problemen? Kunt u noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) niet meer betalen? Dan kan de TONK-regeling u misschien helpen. Het kabinet heeft daarvoor geld vrijgemaakt. 

De TONK-regeling staat voor Tijdelijke Ondersteuning van Noodzakelijke Kosten. De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021 ingediend worden en bedraagt maximaal € 1.000,- per maand op basis van uw werkelijke woonkosten. Hoe u van de regeling gebruik kunt maken, wanneer u in aanmerling komt en meer informatie over de regeling leest u op onze pagina over corona.

Betalingsproblemen door corona?

Heeft u geldzorgen of betalingsproblemen door corona? Ga voor meer informatie naar de pagina Schuldhulp.

Wonen in Duitsland, ondernemen in Nederland

Hebt u een bedrijf in de gemeente Coevorden, maar woont u in Duitsland? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Rijksregelingen voor ondernemers en zzp’ers TOZO en TOGS. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij  het Grensinformatiepunt van de Eems-Dollard Regio. Zij kunnen eveneens met u samen verkennen of u recht heeft op Duitse regelingen.

Contact

Hebt u zorgen of vragen over een bepaald onderwerp? Komt u heel erg in financiële nood? Stijgt het water u tot de lippen? Wij willen de lijnen met onze ondernemers graag kort houden en samen met u naar oplossingen zoeken. Onze bedrijvenadviseurs ondersteunen u graag waar nodig met raad en daad. Neemt u vooral contact met hen op. Samen moeten we er voor zorgen dat we door deze crisis heen komen.