Ondernemersvragen corona

Ook voor ondernemers heeft het coronavirus veel impact. We begrijpen dat er veel vragen zijn. Op de website van de Veiligheidsregio Drenthe staan vragen en antwoorden en handige links voor ondernemers.

Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb'ers. 

 

De regeling heet Tijdelijke overbruggingsregelening zelfstandig ondernemers (TOZO). Op de website Krijg ik Tozo kunt u kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. Komt u in aanmerking? Dan kunt u de aanvraag doen via Menso. Menso voert deze regeling uit voor de gemeente Coevorden. Kijk op de website van Menso voor meer informatie over het aanvraagproces.