Op zoek naar personeel

Bent u een werkgever met sociale ambities en bent u op zoek naar gemotiveerde medewerkers? Team Actief voor Werk van de gemeente Coevorden helpt u graag.  

Informatie, advies en ondersteuning

Zit u met branche specifieke arbeidsvragen? En/of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de inzet van personeel met eventuele subisdiemogelijkheden?
Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we u kunnen helpen om in uw personeelsbehoefte te voorzien. Onze accountmanagers Kees, Maaike en André komen daarover graag met u in contact. 

De arbeidsmarkt stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom werkt de Gemeente Coevorden, binnen de Arbeidsmarkt Regio Drenthe (AMRD), samen met andere gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven.
Samen vormen wij het Werkgeversservicepunt Drenthe. U kunt hier terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van:

  • werving en selectie van nieuwe medewerkers (tijdelijk en vast)
  • vergoedingen voor opleiding van (toekomstige) medewerkers
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen en Social Return on Investment
  • banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Werkgeversservicepunt Drenthe

Samen met ons en Werkgeversservicepunt Drenthe komt u verder. Bijvoorbeeld wanneer u een gemotiveerde medewerker heeft gevonden en wilt kijken of het een goede match is. Dit kan door een proefplaatsing.

Ook zijn er mogelijkheden om een officieel leerbedrijf te worden. Of maak gebruik van loonkostenvoordelen als u oudere of arbeidsgehandicapte werknemers aanneemt.

Bekijk ook de subsidiecalculator om te zien of u in aanmerking komt voor regelingen en subsidies.

Meer informatie vindt u op de pagina van Werkgeversservicepunt Drenthe.

Subsidie mogelijkheden

Wist u dat het op financieel gebied voor u voordeliger kan zijn om werkzoekenden vanuit ons netwerk aan te nemen? Vooral als hij of zij langer geen werk heeft. Dan kan bijscholling nodig zijn of kunnen wij helpen bij jobcoaching en het inwerkproces versnellen. Dit kost geld. De overheid heeft werkgeverssubsidies en financiële regelingen. Wij onderzoeken welke regeling het beste bij uw situatie past. We helpen ook bij de aanvraag. Onze accountmanagers houden vervolgens alles nauwkeurig in de gaten.

Wij zijn actief voor werkzoekenden én werkgevers

De naam ‘Actief voor Werk’ is heel toepasselijk voor wat wij als team doen. We zijn actief voor werkzoekenden én actief voor werkgevers. En wij willen samen actief aan de slag om de stap naar werk te kunnen maken. Onze ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, die op weg zijn naar het meedoen in de maatschappij. Werk is daarbij een belangrijk onderdeel. Ook het ondersteunen op het gebied van inburgering, laaggeletterdheid en leerplicht maakt onderdeel uit van ons werk.

Contact

Wilt u contact met één van de accountmanagers van Team Actief voor Werk?
Mail dan naar André Kolk, Maaike Borgman of Kees Weinbrecher.