Standplaatsvergunning aanvragen

Het is niet toegestaan om een kraam langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor een kraam aan het water of op eigen grond. Wilt u een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

De gemeente heeft vaste plekken aangewezen waarvoor een standplaatsvergunning kan worden aangevraagd. In bijzondere gevallen kan er toestemming gegeven worden om een niet-aangewezen standplaatslocatie in te nemen. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op. 

Een standplaatsvergunning kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. In uw aanvraag benoemt u de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en contactgegevens;
 • omschrijving van de handelswaar;
 • situatieschets van de locatie;
 • datum en tijdstippen waarop u de standplaats wilt gebruiken;
 • omschrijving van de soort standplaats (verkoopinrichting).

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • de locatie waar u standplaats wilt innemen;
 • de handelswaar die u wilt aanbieden;
 • de dagen waarop u standplaats wilt innemen;
 • de periode waarn u standplaats wilt innemen (twee jaren, één jaar, één seizoen, tijdelijk of één dag).

Wij beslissen binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mogen wij éénmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op bezwaar? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Het aanvragen van een standplaatsvergunning kost:

 • Eén dag of een gedeelte daarvan: €11,95
 • Meer dan één dag, maar niet langer dan één week: €22,80
 • Meer dan één week, maar niet langer dan één maand: €42,15
 • Meer dan één maand, maar niet langer dan één half jaar: €184,30
 • Meer daan één half jaar, maar niet langer dan één jaar: €307,05

(Tarieven 2019)

Als er meer aanvragen zijn dan beschikbare vergunningen, wordt aan de hand van een wachtlijst geloot. U kunt ieder jaar verzoeken om uw aanvrag voor het komende kalenderjaar op de wachtlijst te plaatsen. U kunt zich jaarlijks vóór 1 juni laten plaatsen op de wachtlijst. Zodra een standplaats vrij komt, wordt door middel van loting bepaald welke aanvraag in behandeling wordt genomen. De wachtlijst wordt jaarlijks per 1 januari opgeschoond.

Een vergunningaanvraag of een verzoek om op de wachtlijst geplaatst te worden, kunt u per e-mail of per post bij ons indienen.

 • Per e-mail dient de aanvraag gericht te zijn aan info@coevorden.nl. Vergunningaanvragen die gericht worden aan een ander e-mailadres, worden niet in behandeling genomen.
 • Per post dient de aanvraag gericht te zijn aan: Gemeente Coevorden, t.a.v. Afdeling Leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid, Postbus 2, 7740 AA Coevorden

Neem voor meer informatie contact met ons op.