Ondernemersvragen corona

Lokale maatregelen

De Drentse gemeenten hebben samen afspraken gemaakt over de ondersteuning van ondernemers. Wat dit betekent voor ondernemers in Coevorden leest u op de pagina Lokale maatregelen voor ondernemers

Tozo

Deze regeling heet: TOZO. Dat staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Op de website Krijg ik Tozo kunt u kijken of u in aanmerking komt voor deze regeling. Komt u in aanmerking? Dan kunt u de aanvraag doen via Menso. Zij voeren de regeling uit voor de gemeente Coevorden. 

NOW

Met ingang van 6 april is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid van kracht. Deze regeling helpt werkgevers om lonen van werknemers door te betalen. Meer informatie vindt u op de website van het UWV

Wonen in Duitsland, ondernemen in Nederland

Hebt u een bedrijf in de gemeente Coevorden, maar woont u in Duitsland? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Rijksregelingen voor ondernemers en zzp’ers TOZO en TOGS. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij  het Grensinformatiepunt van de Eems-Dollard Regio. Zij kunnen eveneens met u samen verkennen of u recht heeft op Duitse regelingen.

Contact

Heeft u zorgen of vragen over een bepaald onderwerp? Komt u heel erg in financiële nood? Stijgt het water u tot aan de lippen? Wij willen de lijnen met onze ondernemers graag kort houden en samen met u naar oplossingen zoeken. Onze bedrijvenadviseurs ondersteunen u graag waar nodig met raad en daad. Neemt u vooral contact met hen op. Samen moeten we er voor zorgen dat we door deze crisis heen komen.