Onderwijs gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden heeft als doel om aan alle inwoners een passend onderwijsaanbod aan te bieden. Niet alle vormen zijn in de gemeente zelf te vinden. Een aantal onderwijssoorten wordt samen met andere gemeenten in stand gehouden (bijv. speciaal onderwijs). In de gemeente zijn voldoende mogelijkheden op het gebied van:

  • peuterspeelzalen; kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouders
  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De gemeente Coevorden vindt het belangrijk dat kinderen met (een risico op) een ontwikkelingsachterstand voorschoolse educatie kunnen krijgen. Voorschoolse educatie is en stimuleren van ontwikkeling en leren bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud.  

In de gemeente Coevorden wordt VVE uitgevoerd door verschillende (commerciële) kinderopvangpartijen. Zij kunnen in aanmerking komen voor VVE subsidie, als ze voldoen aan de voorwaarden van de gemeente.

Aanbieder

Op de site van het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen ziet u welke organisaties voorschoolse educatie mogen aanbieden. Bij de gegevens van de opvang staat dan een regel ’voorschoolse educatie: ja’

Beleidskader voorschools

Eind 2016 verschijnt er een nieuw beleidskader, daarin staan de doelen voor voorschoolse educatie voor de komende jaren.

Basisonderwijs

In de gemeente Coevorden zijn drie stichtingen voor basisonderwijs. Stichting Arcade is de stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, stichting Catent voor katholiek onderwijs en Fiers is de Vereniging voor Protestant-Christelijk Basisonderwijs. In de gemeente zijn 27 basisscholen, 15 openbare basisscholen, 9 protestants-christelijke basisscholen en 3 katholieke basisscholen. 

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Coevorden zijn twee locaties voor voortgezet onderwijs, in Coevorden en Oosterhesselen.

Op onderstaande kaart vindt u alle basisscholen, middelbare scholen, kinderopvanglocaties, buitenschoolse opvanglocaties en peuterspeelzalen.