Ontwerp bestemmingsplan Ossehaar fase C ligt ter inzage

06 december 2023
Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het Ontwerp Bestemmingsplan ‘Ossehaar fase C Coevorden’, het ontwerp Beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid. Het plan maakt de ontwikkeling van 100 woningen aan de oostzijde van Coevorden planologisch mogelijk.

De bouw van de woningen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Kernen’. Om de bouw mogelijk te maken is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. Daarom zijn het ontwerp Bestemmingsplan Ossehaar fase C en beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024. U vindt de plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl Als u op 'Plannaam- of nummer' klikt en kiest voor 'Bestemmingsplan Ossehaar C' vindt u alle informatie. Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn op afspraak ook in te zien op het gemeentehuis.
Binnen de genoemde termijn kun je mondeling of schriftelijk een zienswijze geven op bovengenoemde plannen. De voorwaarden staan vermeld in de publicatie.