Joop Brink

Role: 
Wethouder, locoburgemeester
Phone: 
14 0524
Address: 

Windmolen 12, 7751 HE Dalen

Portefeuille

 • Burger, bestuur en communicatie
 • Coördinatie decentralisaties
 • Sociaal Domein (Participatie en Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Sport en recreatie
 • Volksgezondheid
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap EMCO
 • Plaatsvervangend bestuurslid Recreatieschap Drenthe
 • Lid algemeen bestuur GGD Drenthe (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Drenthe)
 • Plaatsvervangend lid opheffingsbestuur ISV (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe)
 • Lid AVA Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft GmbH
 • Plaatsvervangend bestuurslid VDG (afdeling Drenthe van de VNG)