Joop Slomp

Wethouder Joop Slomp
Role: 
Wethouder, 3e locoburgemeester
Telefoonnummer: 
14 0524
 • Zorg en gezondheid
 • Sport en accommodaties
 • Armoede
 • Participatiewet / inburgering
 • Centrum Coevorden inclusief ontwikkelingen Aleida Kramer
 • Schoonoord: MFC
 • Lid Algemeen Bestuur GGD Drenthe
 • Lid Dagelijks Bestuur GR EMCO-groep
 • Lid Algemeen bestuur GR EMCO-groep
 • Lid Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe; pijler welzijn
 • Lid Algemeen Bestuur Netwerk dementie Drenthe