Renze Bergsma

Role: 
Burgemeester
Telefoonnummer: 
14 0524

Portefeuille

 • Coördinatie en Procesbewaking burger, bestuur en communicatie
 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid (incl. vergunningverlening en handhaving, APV en evenementen)
 • Handhaving
 • Bedrijfsvoering
 • Coördinatie internationaal beleid
 • Regionale samenwerking, incl. Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe

  Renze Bergsma is sinds 1 oktober 2021 burgemeester van de gemeente Coevorden.

  Hij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. Hij is door de Kroon (Koning en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) benoemd voor een periode van zes jaar.

  In het college heeft hij stemrecht, in de gemeenteraad mag hij alleen advies geven. Naast deze taken is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en heeft hij het opperbevel bij brand en rampen in de gemeente. Omdat hij deze zelfstandige taken en bevoegdheden heeft, is de burgemeester een apart bestuursorgaan van een gemeente.

   

  • Raad van Toezicht Syndion tot uiterlijk 31 december 2021
  • Lid Toezichthoudend Bestuur Altena College tot uiterlijk 31 december 2021