Renze Bergsma

Burgemeester Renze Bergsma
Role: 
Burgemeester
Telefoonnummer: 
14 0524

 

  Renze Bergsma is sinds 1 oktober 2021 burgemeester van de gemeente Coevorden.

  Hij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en van de gemeenteraad. Hij is door de Kroon (Koning en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) benoemd voor een periode van zes jaar.

  In het college heeft hij stemrecht, in de gemeenteraad mag hij alleen advies geven. Naast deze taken is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en heeft hij het opperbevel bij brand en rampen in de gemeente. Omdat hij deze zelfstandige taken en bevoegdheden heeft, is de burgemeester een apart bestuursorgaan van een gemeente.

  • Openbare orde en veiligheid
  • Crisisbeheersing
  • Personeel, organisatie en bedrijfsvoering
  • Gebiedsgericht werken en lokale democratie
  • Handhaving
  • Ondermijning en integriteit
  • Representatie gemeente
  • Regiodeal Zuidoost Drenthe en Hardenberg
  • Global Goals
    

  Vanuit burgemeesterschap:

  • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Drenthe 
  • Lid Dagelijks Bestuur Eems Dollard Regio
  • Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders NV Area Reiniging
  • Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders NV Bank Nederlandse Gemeenten
  • Vertegenwoordiger Algemene vergadering van aandeelhouders Glasvezel Zuidenveld BV
  • Vertegenwoordiger Algemene vergadering NV RENDO HOLDING
  • Lid Algemeen Bestuur Vereniging Drentse Gemeenten (VDG)
  • Voorzitter werkgroep financiën VDG
  • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Europark Coevorden/Emlichheim Entwicklungsgesellschaft GmbH
  • Lid Stuurgroep Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe
  • Voorzitter Stichting Veiligheidszorg
  • Lid stuurgroep Veiligheidshuis Drenthe​​​


   Maatschappelijk: 
    
  • Ambassadeur Roparun
  • Lid comité van aanbeveling Synagoge Coevorden


  Privé:

  • Lid  ledenraad KNLTB (onbezoldigd)