Planning omgevingswet

Wanneer komt de Omgevingswet?

In Nederland gaat de wet op 1 januari 2022 in en moet op 1 januari 2029 volledig zijn ingevoerd. In de periode tussen 2022 en 2029 stellen we een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op. We doen dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de geest van ‘Verbindend Besturen’. We gaan onze regels en werkwijze veranderen op basis van wat u belangrijk vindt. 

Planning gemeente Coevorden

Wij zijn als Coevorden druk bezig om de Omgevingswet te implementeren in onze organisatie. Dat doen we op verschillende manieren en met behulp van verschillende instrumenten. Een van de instrumenten is de Omgevingsvisie, eigenlijk een soort toekomstvisie over onze fysieke ruimte. We verwachten de visie in de loop van 2021 op te kunnen leveren.

holsloot