Planning omgevingswet

Wanneer komt de Omgevingswet?

In Nederland gaat de wet op 1 januari 2021 in en moet op 1 januari 2029 volledig zijn ingevoerd.  De periode tussen 2021 en 2029 wordt gebruikt om een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te stellen. We doen dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties in de geest van ‘Verbindend Besturen’. We gaan onze regels en werkwijze veranderen op basis van wat u belangrijk vindt. 

Planning gemeente Coevorden

Aan de planning wordt gewerkt. U kunt hier binnenkort meer informatie over de planning vinden.

holsloot