Plattelandscafé in Sleen: denk mee over toekomstbestendig platteland

19 september 2023
Algemeen

Op 4 oktober is er een Plattelandscafé in Sleen. De organisatie is in handen van de Lokale Actiegroep (LAG). Deze groep is namens bewoners, ondernemers en gemeenten de trekker van het LEADER-subsidieprogramma.

De bijeenkomst is gericht op inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Coevorden met een goed idee dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland. Bijvoorbeeld op het gebied van economie, leefbaarheid of klimaat. Op woensdag 4 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur is iedereen van harte welkom in MFC de Brink in Sleen.

Tijdens het Plattelandscafé worden ideeën met elkaar uitgewisseld, maar ook is het de bedoeling elkaar te inspireren en elkaar verder te helpen. Samen kunnen we ons platteland mooier en vitaler maken.

LEADER

Voor goede ideeën is geld beschikbaar vanuit LEADER: het Europees subsidieprogramma voor een vitaal platteland. Met het LEADER-fonds dragen provincie Drenthe, gemeenten en Europa samen bij aan een duurzame toekomst en de leefbaarheid en economie in de regio.

Projecten

In het verleden zijn er tal van mooie projecten met hulp van de LEADER-subsidie tot stand gekomen. Bijvoorbeeld het verduurzamen en toekomstbestendig maken van maatschappelijke gebouwen en het innoveren van toeristische voorzieningen op het platteland.

Het nieuwe LEADER-programma voor Drenthe gaat in het najaar van 2023 van start. Tot 2027 is ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar voor goede initiatieven. Denk daarbij aan:

• Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij de behoefte in het gebied

• Benutten van vrijkomende gebouwen voor andere bedrijvigheid of nieuwe woonvormen

• Samenwerking tussen landbouwbedrijven, ondernemers en inwoners uit de omgeving, bijvoorbeeld over klimaat, biodiversiteit of verbreding

• Duurzame, circulaire en toekomstbestendige voorzieningen

 

Kijk voor meer informatie op www.leaderdrenthe.nl