'Positieve Gezondheid is de rode draad in mijn werk'

13 maart 2023
Algemeen

In een serie interviews spreken we professionals die al werken met Positieve Gezondheid. In dit verhaal deelt Helma Bosgraaf, opbouwwerker bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC), haar ervaring. Zij is al jaren opbouwwerker, met name in én rond de stad Coevorden. Maar wat doet een opbouwwerker precies en wat doet zij met Positieve Gezondheid?

Hoe pas jij Positieve Gezondheid toe in je werk?

“Als opbouwwerker ben ik vooral bezig met preventie. Ik probeer een hulpvraag te voorkomen. Zo ondersteun ik mensen in hun ideeën en stimuleer hierbij vooral de zelfredzaamheid. We hebben een groot netwerk en werken samen met verschillende partijen, zoals zorginstellingen, Domesta, Icare, scholen, huisartsen en de gemeente.”

Positieve Gezondheid kreeg landelijke bekendheid. De medewerkers van MWC kregen verdiepten zich in Positieve Gezondheid en volgden een training. Hierin leerden ze om de methode toe te passen in de praktijk. Maar ook hoe belangrijk het is dat professionals dit kennen, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Sindsdien past ook Helma het toe in haar werk.  

“Ik ben het direct gaan toepassen en sindsdien is het de rode draad in mijn werk. Bij alle huisbezoeken die ik afleg, heb ik het in mijn achterhoofd en stel ik mijzelf de vraag of het hier passend is.”

Hoe werkt Positieve Gezondheid?

“Het is voor mij een houvast in gesprekken”, zo omschrijft Helma het toepassen van de methode. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Door een vragenlijst in te vullen breng je in kaart hoe je je gezondheid ervaart. Voel je je gelukkig of juist eenzaam? Beleef je nog plezier aan je bezigheden? Hierna voert de zorgverlener samen met de ‘patiënt’ het gesprek en bedenken ze wie of wat kan helpen om de situatie te veranderen.

Helma: “Eerst wil ik een band opbouwen. Want het is belangrijk om vertrouwen te hebben in elkaar. Hierna begin ik pas over Positieve Gezondheid en stel ik ze de vraag of ze dit samen willen invullen. Soms zien ze het pakket aan papier met vragen en schrikt het ze af. Ze denken dan ‘wow wat een vragen’ of ‘dat duurt me te lang’. Maar wanneer het ingevuld is en ze de resultaten inzien, zijn ze vaak heel blij dat we het gedaan hebben.”

Voordelen van Positieve Gezondheid

Helma beschrijft het als een heel laagdrempelige manier om met mensen in gesprek te gaan over de verschillende thema’s. En zegt zij: “Voor mij is Positieve Gezondheid de nadruk leggen op wat wél goed gaan. Mensen die ik spreek in mijn werk zeggen weleens ‘dit gaat niet goed en dat niet’, maar ik probeer dan juist te kijken naar de kleine dingen die wél goed gaan. Bijvoorbeeld een leuke hobby of een talent waar iemand meer mee kan doen.”

Het spinnenweb geeft inzicht in hoe je scoort op bepaalde levensonderdelen. Maar nog niet wat er dan moet gebeuren om eventueel iets te veranderen. Daarover gaat Helma in gesprek.

“Het gaat er om wat ze zelf willen veranderen om bijvoorbeeld gelukkiger te worden. Dat bepaal ik niet, maar zij zelf. Het hoeft niet eens de laagste score te zijn die uit het spinnenweb komt. En daarbij kijk ik ook naar hoe ze hun eigen netwerk kunnen inzetten. Ik houd ze vaak een spiegel voor en dat helpt om in te zien wat ze nu al wel doen om hun probleem op te lossen. Ik probeer de inwoners daarin te ondersteunen en actief te luisteren. Samen kijken we naar de mogelijke oplossingen.”

Hoe zou Positieve Gezondheid volgens jou nog meer ingezet kunnen worden?

“Wat ik heel mooi zou vinden is, als dat het ook op scholen bekend zou worden. Natuurlijk hebben zij te maken met heel veel methoden. Maar het thema gezondheid staat wel bij iedereen hoog op de agenda. Dus daar sluit het mooi bij aan. Leerkrachten kunnen er aandacht aan besteden in de les of tijdens een ouderavond. En dat de ouders/verzorgers het vervolgens met het kind bespreken.”

Om deze wens van Helma te behalen, is meer bekendheid over de methode noodzakelijk. En juist daarom is het uitwisselen van goede ervaringen zo belangrijk. Binnenkort komt er weer een andere expert aan het woord over dit thema.

Serie interviews over Positieve Gezondheid

In een serie interviews spreken we professionals over Positieve Gezondheid. De benadering van Positieve Gezondheid stelt de mens centraal. En niet de ziekte. Toch wordt vanuit hulpverlening nog vaak eerst gekeken naar de klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. In de gemeente Coevorden staan wij achter deze gedachte en willen we Positieve Gezondheid bij een breder publiek bekendmaken.