Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt afval op en zorgt voor de verwerking hiervan Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Heeft u een woning, woonwagen of woonboot in de gemeente Coevorden? Dan betaalt de gebruiker afvalstoffenheffing. Ook als u een zomerhuisje of een caravan heeft moet u deze belasting betalen. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Verhuurt u kamers of heeft u een uitzendbureau dat tijdelijk werknemers in woningen laat verblijven? 

Dan krijgt u de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing afvalwater (gebruikersdeel). Dit komt omdat de huurders geen gezin zijn, maar wel bijvoorbeeld de keuken of badkamer van de woning moeten delen. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de huurders. Dit gaat vaak via de huur. Bent u huurder van een kamer? Of verblijft u tijdelijk in een deel van een woning voor uw werk? U krijgt de afvalstoffenheffing doorberekend. Hiervoor kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Extra container

Heeft u meer afval dan in uw container past? Vraag een extra container aan. Dit kost extra geld. U vindt dit bedrag onder het tabblad kosten en betaalt dit bedrag via de gemeentelijke belastingaanslag.

Ophalen huisvuil

Area Reiniging haalt het huisvuil op. Kijk op de website van Area Reiniging voor informatie over inzamelingsschema's en meer.

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan ontvangt u automatisch een vermindering van het bedrag. Deze vermindering geldt voor de resterende volle maanden van dat jaar voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruikersdeel.

Automatische incasso

Heeft u voor de betaling een automatische incasso afgegeven? De automatische incasso loopt door totdat de laatste termijn is betaald. De vermindering wordt verrekend met het saldo dat nog open staat. Is de aanslag volledig betaald? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening.

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

U kunt de aanslag ook in meerdere termijnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Kijk op de pagina Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. De dagtekening is de datum die vermeld staat op het aanslagbiljet. Lees hierover meer op de pagina bezwaar gemeentelijke belastingen.

Voor de afvalstoffenheffing gelden vaste tarieven. Het aantal personen op een adres bepaalt hoeveel u moet betalen aan afvalstoffenheffing. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet.

  • 1 persoon € 255,03
  • 2 of meer personen € 307,20

Voor een extra container betaalt u per container:

  • Extra container restafval € 146,84
  • Extra container GFT € 73,42
  • Extra container PMD € 73,42
  • Extra container voor medisch gebruik bijvoorbeeld voor stoma materiaal, incontinentie gratis

Wanneer u de extra container niet meer nodig heeft neem dan contact met ons op via 14 0524. Area Reiniging haalt de extra container bij u op. U ontvangt daarna een vermindering voor de resterende volle maanden na het ophalen van de extra container.

(tarieven 2021)

U kunt contact opnemen met ons Klantcontactcentrum door 14 0524 te bellen. Wilt u liever langskomen? Maak dan online een afspraak.

Een extra container vraagt u aan bij Belastingen, telefoonnummer 14 0524, of bij Area Reiniging.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Burgerzaken

Telefoon: 14 0524
Email: burgerzaken@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden