Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U betaalt de afvalstoffenheffing ook als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Heeft u een woning, woonwagen of woonboot in de gemeente Coevorden? Dan betaalt u afvalstoffenheffing. Ook als u een zomerhuisje of een caravan heeft moet u deze belasting betalen.

Verhuurder

Verhuurt u kamers of heeft u een uitzendbureau dat tijdelijk werknemers in woningen laat verblijven? Dan krijgt u de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing (gebruikersdeel). Dit komt omdat de huurders geen gezin zijn, maar wel bijvoorbeeld de keuken of badkamer van de woning moeten delen. U kunt dit bedrag doorberekenen op de huurders. Dit gaat vaak via de huur. Bent u zo'n huurder van een kamer? Of verblijft u tijdelijk in een deel van een woning voor uw werk? U krijgt de afvalstoffenheffing doorberekend. Hiervoor kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Extra container

Heeft u meer afval dan in uw container past? Vraag een extra container aan. Dit kost extra geld. U vindt dit bedrag onder het tabblad kosten en betaalt dit bedrag via de gemeentelijke belastingaanslag.

Ophalen huisvuil

Area Reiniging haalt het huisvuil op. Kijk op hun website voor informatie over inzamelingsschema's en meer.

Verhuizen

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan ontvangt u automatisch een vermindering van het bedrag. Deze vermindering geldt voor de resterende volle maanden van dat jaar voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruikersdeel.

Automatische incasso

Heeft u voor de betaling een automatische incasso afgegeven? De automatische incasso loopt door totdat de laatste termijn is betaald. De vermindering wordt verrekend met het saldo dat nog open staat. Is de aanslag volledig betaald? U krijgt het teveel betaalde teruggestort op uw rekeningnummer.

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. Lees hierover meer op de pagina belastingen-bezwaar.

De belastingtarieven zijn:

  • Afvalstoffenheffing, eenpersoonshuishouden: € 255,03
  • Afvalstoffenheffing, meerpersoonshuishoudens: € 307,20
  • Extra container restafval: € 146,84
  • Extra container GFT: € 73,42
  • Extra container PMD: € 73,42
  • Extra container voor medisch (incontinentie etc.): gratis

Het bedrag hangt af van de gezinsgrootte. Wie alleen woont, betaalt minder afvalstoffenheffing dan een huishouden met meerdere personen.

(tarieven 2021)

Heeft u vragen? Bel ons dan op het nummer 14 0524.

Een extra container vraagt u aan bij het Team Burgerzaken & Belastingen, telefoonnummer 14 0524, of bij Area Reiniging.

Heeft u geen automatische incasso en kunt u het bedrag niet binnen 2 termijnen betalen? U hebt de mogelijkheid om uw aanslag in meerdere maandelijkse termijnen te kunnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Kijk ook bij Belastingen en heffingen, kwijtschelding.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Burgerzaken

Telefoon: 14 0524
Email: burgerzaken@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden