Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente haalt afval op of zorgt voor containers waar u uw afval kunt inleveren. Het afval wordt door de gemeente verwerkt. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Heeft u een woning, woonwagen of woonboot in de gemeente Coevorden? Dan betaalt u afvalstoffenheffing. Ook als u een zomerhuisje of een caravan heeft moet u deze belasting betalen. Verhuurt u kamers of heeft u een uitzendbureau dat tijdelijk werknemers in woningen laat verblijven? Dan krijgt u de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing (gebruikersdeel). Dit komt omdat de huurders geen gezin zijn, maar wel bijvoorbeeld de keuken of badkamer van de woning moeten delen. U kunt dit bedrag doorberekenen op de huurders. Dit gaat vaak via de huur. Bent u zo'n huurder van een kamer? Of verblijft u tijdelijk in een deel van een woning voor uw werk? U krijgt de afvalstoffenheffing doorberekend. Hiervoor kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Heeft u meer afval dan in uw container past? Vraag een extra container aan. Dit kost extra geld. U vindt dit bedrag onder het tabblad kosten en betaalt dit bedrag via de gemeentelijke belastingaanslag.

Area Reiniging haalt het huisvuil op. Kijk op hun website voor informatie over inzamelingsschema's en meer.

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan ontvangt u automatisch een vermindering van het bedrag. Deze vermindering geldt voor de resterende volle maanden van dat jaar voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruikersdeel.

Heeft u voor de betaling een automatische incasso afgegeven? De automatische incasso loopt door totdat de laatste termijn is betaald. De vermindering wordt verrekend met het saldo dat nog open staat. Is de aanslag volledig betaald? U krijgt het teveel betaalde teruggestort op uw rekeningnummer.

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

 • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken.

Zet in u bezwaarschrift in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres;
 • dagtekening van de aanslag;
 • omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt.

Onderteken het bezwaarschrift. Als iemand anders namens u bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee.

U kunt bezwaar maken:

 • Met uw DigiD
 • Met uw DigiD, via het WOZ-loket
 • Schriftelijk bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Coevorden.

Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk. Kijk verder bij 'Bezwaarschrift indienen'.

Heeft u bezwaar gemaakt? U moet de aanslag nog wel op tijd betalen. Dat is dus voor de vervaldatum of het incassomoment. Krijgt u volledig of gedeeltelijk gelijk? Dan krijgt u ten onrechte verschuldigde bedragen weer terug.

De belastingtarieven zijn:

 • Afvalstoffenheffing, eenpersoonshuishouden: € 229,74
 • Afvalstoffenheffing, twee- of meerpersoonshuishoudens: € 276,74
 • Extra container restafval: € 132,28
 • Extra container GFT: € 66,14
 • Extra container PMD: € 66,14

Het bedrag hangt af van de gezinsgrootte. Wie alleen woont, betaalt minder afvalstoffenheffing dan een huishouden met meerdere personen.

(tarieven 2018)

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het meest eenvoudig is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct alle beschikbare tijdstippen. Kies dan het moment dat het u het beste uitkomt.

Een extra container vraagt u aan bij het Team Burgerzaken & Belastingen, telefoonnummer 14 0524, of bij Area Reiniging.

Heeft u geen automatische incasso en kunt u het bedrag niet binnen 2 termijnen betalen? U hebt de mogelijkheid om uw aanslag in meerdere maandelijkse termijnen te kunnen betalen. Dit kan door middel van het afgeven van een automatische incasso.

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen. Kijk ook bij "Belastingen en heffingen, kwijtschelding".