Bestemmingsplan- en bodeminformatie, makelaarsaanvragen

Op verzoek verstrekt de gemeente bestemmingsplan- en/of bodeminformatie (makelaarsinformatie), al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie, van (on)roerende zaken indien dit informatie is betreffende:

  • bestemmingsplannen en vergunningen;
  • onderhoudstoestand en aanschrijvingen;
  • bodemverontreiniging en overige milieuaspecten.

Hier zijn kosten aan verbonden.

Let op
Een groot deel van de bestemmingsplannen kunt u zelf online raadplegen via de pagina Ruimtelijke plannen.

Hoe lang duurt het?
De gemeente streeft ernaar de gevraagde informatie na ontvangst van uw verzoek binnen een werkweek te verstrekken.

Tarieven omtrent perceelsinformatie m.b.t.

  • Bestemmingplannen/vergunningen: € 45,95
  • Onderhoudstoestand/aanschrijvingen: € 45,95
  • Milieuaspecten/verontreinigingen: € 45,95

(tarieven 2017)

 

U kunt het aanvragen van bestemmingsplan- en/of bodeminformatie (ook wel makelaarsinformatie genoemd) direct regelen via DigiD of dat schriftelijk doen. Geef duidelijk aan welke informatie u precies wilt ontvangen. 

Stuur uw aanvraag naar:
Gemeente Coevorden
College van burgemeester en wethouders
Postbus 2
7740 AA Coevorden
info@coevorden.nl