Bestemmingsplan- en bodeminformatie, makelaarsaanvragen

Op verzoek verstrekt de gemeente bestemmingsplan- en/of bodeminformatie (makelaarsinformatie), al dan niet ten behoeve van aan- en verkoop c.q. taxatie, van (on)roerende zaken indien dit informatie is betreffende:

  • bestemmingsplannen en vergunningen;
  • onderhoudstoestand en aanschrijvingen;
  • bodemverontreiniging en overige milieuaspecten.

Hier zijn kosten aan verbonden.

Let op
Een groot deel van de bestemmingsplannen kunt u zelf online raadplegen via de pagina Ruimtelijke plannen.

Wanneer u het bestemmingsplan wat u zoekt niet kan vinden via de pagina ruimtelijke plannen, kunt u een aanvraag via email of post doen.

 

Stuur uw aanvraag per email naar:

info@coevorden.nl

 

Of stuur uw aanvraag per post naar:

Gemeente Coevorden

College van burgemeester en wethouders

Postbus 2

7740 AA Coevorden

Hoe lang duurt het?
De gemeente streeft ernaar de gevraagde informatie na ontvangst van uw verzoek binnen een werkweek te verstrekken.

Tarieven omtrent perceelsinformatie m.b.t.

  • Bestemmingplannen/vergunningen: € 50,10
  • Onderhoudstoestand/aanschrijvingen:€ 50,10
  • Milieuaspecten/verontreinigingen: € 50,10

(tarieven 2022)

 

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.