Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet binnen de vervaltermijnen kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belastingen in termijnen mag betalen of dat u uitstel van betaling kunt krijgen.

Kijk voor meer informatie over het betalen van de gemeentebelastingen op de pagina automatische incasso voor gemeentebelastingen.

Wanneer automatische incasso bij u niet mogelijk is en u niet in 2 termijnen kunt betalen dan hoort een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Zorg dat u de aanvraag op tijd doet. Dit kan telefonisch of schriftelijk. U kunt telefonisch contact opnemen met ons Klantcontactcentrum door 14 0524 te bellen. Schriftelijk kunt u uw verzoek sturen naar: de Gemeente Coevorden t.a.v. Bedrijfsvoering Advies & Middelen, Kasteel 1, 7741 GC Coevorden.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Belastingen. Bel met 14 0524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.