Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet binnen de vervaltermijnen kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belastingen in termijnen mag betalen of dat u uitstel van betaling kunt krijgen.

Kijk voor meer informatie over het betalen van de gemeentebelastingen bij 'Automatische incasso voor gemeentebelastingen'.

Wanneer automatische incasso bij u niet mogelijk is en u toch niet in 2 termijnen kunt betalen dan hoort een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Zorg dat u de aanvraag op tijd doet. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Stuur uw verzoek naar de Gemeente Coevorden t.a.v. Bedrijfsvoering - Advies & Middelen

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Belastingen

Telefoon: 14 0524
Email: belastingen@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden