Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U heeft een eigen bedrijf. Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Minder inkomsten door het coronavirus

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) aanvragen. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

De voorwaarden om deze uitkering te kunnen krijgen, zijn onder andere:

  • het bedrijf is in principe levensvatbaar
  • de ondernemer wil het bedrijf voortzetten

Let op! Oudere ondernemers en zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen zijn uitgezonderd. Zij hoeven geen levensvatbaar bedrijf te hebben.

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De Bbz-regeling wordt voor de gemeente Coevorden uitgevoerd door de gemeente Emmen. Doe uw aanvraag bij Menso.

 

Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien. 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Ondernemersplein Bureau Zelfstandigen Gemeente Emmen

Telefoon: 14 0591

Bezoekadres:
Van Schaikweg 94
Emmen