Bijzondere bijstand aanvragen

Wonen, kleding, eten en drinken. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms komt u voor extra kosten te staan. Bijvoorbeeld als uw wasmachine stuk gaat. Of als u ineens een advocaat nodig hebt. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om dit zelf te kunnen betalen.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan door het formulier bijzondere bijstand in te vullen. U kunt het aanvraagformulier per post of mail versturen.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

  • U heeft een laag inkomen.
  • U heeft weinig vermogen.
  • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen.
  • De kosten zijn noodzakelijk.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag. 

Aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand aan door het formulier bijzondere bijstand in te vullen. U kunt het aanvraagformulier per post opsturen naar Gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heeft u vragen of wil u meer informatie? Bel dan naar Werkplein Zuid-Oost Drenthe via telefoonnummer: 088 898 9294.