Bomen kappen

Een omgevingsvergunning kan nodig zijn voor het kappen van bomen waarvan de dwarsdoorsnede van de stam op 1.30 meter hoogte 30 cm of meer bedraagt.

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden. 

De volledige regelgeving is opgenomen in de Bomenverordening van de gemeente.

U hoeft niet altijd een vergunning aan te vragen. Als u alle drie onderstaande voorwaarden voldoet, is er geen vergunning nodig.

 • de boom staat in uw tuin of op uw erf
 • de boom maakt geen deel uit van een windsingel of houtwal
 • de boom staat op onderstaande lijst:
  • Abies - Zilverspar
  • Amelanchier - Krentenboompje
  • Araucaria - Apenboom
  • Betula - Berk
  • Catalpa - Trompetboom
  • Cedrus - Ceder
  • Chamaecyparis - Schijncypres
  • Cornus - Kornoelje
  • Crataegus - Meidoorn
  • Cryptomeria - Japanse ceder
  • Elaeagnus - Olijfwilg
  • Ficus - Gewone vijg
  • Gleditsia - Valse Christusdoorn
  • Hippophae - Duindoorn
  • Koelreuteria - Blazenboom
  • Laburnum - Gouden regen
  • Larix - Larix
  • Magnolia - Beverboom
  • Malus* - Sierappel
  • Metasequoia - Chinese moerascypres
  • Mespilus - Mispel
  • Morus - Moerbei
  • Nothofagus - Schijnbeuk
  • Parrotia - Persische parrotie
  • Picea - Fijnspar
  • Pinus - Den
  • Populus - Populier
  • Prunus* - Sierkers
  • Pseudotsuga - Douglasspar
  • Pyrus* - Sierpeer
  • Salix - Wilg
  • Sequoiadendron - Mammoetboom
  • Sorbus - Lijsterbes
  • Taxodium - Moerascypres
  • Taxus - Venijnboom
  • Thuja - Levensboom
  • Tsuga - Canadese hemlock

Het geldt voor alle soorten (species, variëteiten en cultuurvariëteiten).

* uitgezonderd hoogstamfruitbomen (Malus, Prunus, Pyrus).

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • uw reden om te willen kappen
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Het aanvragen van een vergunning kost: € 54,25 (tarief 2020).

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Leefomgeving, Team Omgevingsontwikkeling

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden