Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de gemeente een register.

In het register staat onder andere:

  • informatie over aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
  • bouwtekeningen (de tekeningen die horen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen)
  • de plaats en kadastergegevens van het bouwwerk
  • informatie over de bouwwerkzaamheden

Het inzien is alleen mogelijk nadat u contact heeft gehad met het team Omgevingsontwikkeling. Hierdoor kunnen wij bepalen of u voldoende heeft aan een e-mail met de gegevens of dat een afspraak met de behandelaar van de vergunning noodzakelijk is.

De voorwaarden voor het inzien van bouwplannen en bouwtekeningen zijn:

  • Van bestaande bouwwerken kunt u altijd de plannen en tekeningen inzien. Deze informatie vraagt u op bij ons archief.
  • Om lopende vergunningaanvragen in te zien belt u met ons om een afspraak te maken met de behandeld ambtenaar.

Bouwplannen en bouwtekeningen kunt u aanvragen via:

aanvraagformulier bouwplannen.

Afdeling Leefomgeving, Team Omgevingsontwikkeling

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden