Briefadres aanvragen

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u in een zorginstelling woont. Uw officiële post gaat dan naar het briefadres. Als briefadres geeft u het adres op van een bekende. Deze persoon moet daar toestemming voor geven en ervoor zorgen dat de post bij u terecht komt.

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een geldige reden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
 • De hoofdbewoner stemt in met de inschrijving en zorgt ervoor dat u bereikbaar bent voor de overheid.
 • De hoofdbewoner mag maximaal twee personen met een briefadres op zijn adres hebben (met uitzondering van een gezin).
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U kunt zich alleen op een briefadres inschrijven als u geen woonadres heeft of als u verblijft in een instelling.
 • Het briefadres moet een woonadres in Nederland zijn en het adres mag geen postbus zijn.

De gemeente beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet.

Zo vraagt u een briefadres aan:

 • U neemt contact op met de gemeente waar het briefadres is.
 • U geeft door:
  • waarom u een briefadres nodig heeft
  • voor hoe lang u verwacht het briefadres nodig te hebben
  • de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan van de hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres
  • uw eigen geldige identiteitsbewijs

U vraagt het briefadres aan bij de gemeente. Voor het aanvragen van een briefadres moet u een vragenlijst invullen. Deze kunt u opvragen bij de gemeente via 140524 of online aanvragen via het contactformulier.

Een briefadres aanvragen is gratis.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Burgerzaken

Telefoon: 14 0524
Email: burgerzaken@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden