Defecte voertuigen, reclamevoertuigen of kampeermiddelen parkeren op openbare weg

Een voertuig mag niet op de weg geparkeerd worden om daarmee reclame te maken. U kunt hier ontheffing voor aanvragen.

Wanneer u kampeermiddelen niet gebruikt, mag u deze langs de weg parkeren. Dit geldt voor een caravan, een kampeerwagen, een camper, een magazijnwagen, een aanhangwagen en een keetwagen. Er kan een weg aangewezen worden waar niet langer dan 3 dagen achter elkaar geparkeerd mag worden. Als u toch op een aangewezen weg een kampeermiddel voor langere tijd wilt plaatsen, kunt u daarvoor een ontheffing aanvragen.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing hangen onder andere af van:

  • De locatie waar u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren.
  • Hoeveel parkeerruimte er wordt ingenomen.
  • De periode wanneer u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren.
  • De verkeersveiligheid.
  • De invloed op het straatbeeld.

Een ontheffing kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

In uw aanvraag geeft u aan: 

  • Uw naam, adres en contactgegevens.
  • Omschrijving van het voertuig of kampeermiddel.
  • De locatie waar u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren.
  • De periode wanneer u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren.

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.