Defecte voertuigen, reclamevoertuigen of kampeermiddelen parkeren op openbare weg

Een voertuig mag niet op de weg geparkeerd worden om daarmee reclame te maken. U kunt hier ontheffing voor aanvragen.

Kampeermiddelen zonder deze te gebruiken, mogen langs de weg geparkeerd worden. Dit geldt voor een caravan, een kampeerwagen, een camper, een magazijnwagen, een aanhangwagen en een keetwagen. Er kan een weg aangewezen worden waar niet langer dan 3 dagen achter elkaar geparkeerd mag worden. Als u toch op een aangewezen weg een kampeermiddel voor langere tijd wilt plaatsen, kunt u daarvoor een ontheffing aanvragen.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing hangen onder andere af van:

• De locatie waar u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren;

• Hoeveel parkeerruimte er wordt ingenomen;

• De periode wanneer u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren;

• De verkeersveiligheid;

• De invloed op het straatbeeld.

Een ontheffing kunt u schriftelijk aanvragen bij de gemeente.

In uw aanvraag staan de volgende gegevens: 

• uw naam, adres en contactgegevens;

• omschrijving van het voertuig of kampeermiddel;

• de locatie waar u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren;

• de periode wanneer u het voertuig of kampeermiddel wilt parkeren.

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

• De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.

• De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.

• De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).

• Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.

• Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.

• Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Contact

Een ontheffing kunt u per post of per e-mail aanvragen bij de gemeente.

 

Per post moet de aanvraag gericht zijn aan:

Gemeente Coevorden

t.a.v. Afdeling Leefomgeving, team Economie & Leefbaarheid

Postbus 2

7740 AA Coevorden

 

Per e-mail moet de aanvraag gericht zijn aan info@coevorden.nl. Aanvragen die gericht worden aan een ander mailadres, worden niet in behandeling genomen.

 

Telefoon: 14 0524

 

Bezoekadres:

Kasteel 1

7741 GC Coevorden