Forensenbelasting

Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf en/of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen. Het daadwerkelijk gebruik maken van de woning tijdens een periode van 90 dagen is niet noodzakelijk.

Om te kunnen bepalen of u belastingplichtig bent voor forensenbelasting of de toeristenbelasting moet u aangifte doen.

De voorwaarden zijn:

 • Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
 • U en/of uw gezin hebben meer dan 90 dagen de beschikking over een gemeubileerde woning.
 • Uw huis is gemeubileerd. 
 • U bent eigenaar of huurder van de tweede woning. 
 • Onder woningen vallen o.a. ook zomerhuisjes, chalets en (sta) caravans.

Kunt u de woning minder dan 90 dagen per jaar gebruiken? Dan bent u mogelijk belastingplichtig voor de toeristenbelasting.

U doet de aangifte via het aangifteformulier forensenbelasting/toeristenbelasting. Verhuurt u de woning ook? Dan moet u een kopie van het contract van de verhuurorganisatie meesturen bij uw aangifte.

U kunt binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval het volgende:

 • uw naam en adres
 • dagtekening van de aanslag
 • omschrijving van de aanslag waartegen u bezwaar maakt
 • de reden waarom u bezwaar maakt
 • het adres waarvoor u een aanslag forensenbelasting hebt ontvangen
 • het aantal dagen per jaar dat u gebruik kunt maken van uw tweede woning en de reden waarom u de andere dagen geen gebruik van uw woning heeft kunnen maken

Onderteken het bezwaarschrift. Als iemand anders namens u bezwaar maakt, stuur dan een machtiging mee. Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk. Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag op tijd betalen. Dus voor de vervaldatum of incassomomenten. Krijgt u volledig of gedeeltelijk gelijk? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag weer terug.

De hoogte van de forensenbelasting is:

 • WOZ-waarde tot en met € 120.000,00: € 315,74
 • WOZ-waarde van meer dan € 120.000,00: € 378,62

(tarieven 2018)

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het makkelijkst is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct de beschikbare tijdstippen. Kies dan het moment dat het u het beste uitkomt.

Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. U kunt bellen met 14 0524.