Forensenbelasting

Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf en/of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen. Het daadwerkelijk gebruik maken van de woning tijdens een periode van 90 dagen is niet noodzakelijk.

Om te kunnen bepalen of u belastingplichtig bent voor forensenbelasting of de toeristenbelasting moet u aangifte doen.

De voorwaarden zijn:

 • Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
 • U en/of uw gezin hebben meer dan 90 dagen de beschikking over een gemeubileerde woning.
 • Uw huis is gemeubileerd. 
 • U bent eigenaar of huurder van de tweede woning. 
 • Onder woningen vallen o.a. ook zomerhuisjes, chalets en (sta) caravans.

Kunt u de woning minder dan 90 dagen per jaar gebruiken? Dan bent u mogelijk belastingplichtig voor de toeristenbelasting.

U doet de aangifte via het aangifteformulier forensenbelasting/toeristenbelasting. Verhuurt u de woning ook? Dan moet u een kopie van het contract van de verhuurorganisatie meesturen bij uw aangifte.

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. De gemeente helpt u graag en doet dit gratis. U kunt binnen zes weken na dagtekening van uw aanslag bezwaar maken. Lees hierover meer op de pagina belastingen-bezwaar.

De hoogte van de forensenbelasting is:

 • WOZ-waarde tot en met € 120.000,00: € 331,14
 • WOZ-waarde van meer dan € 120.000,00: € 397,09

(tarieven 2021)

U kunt langskomen in het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Het makkelijkst is om digitaal uw afspraak te maken. U ziet dan direct de beschikbare tijdstippen. Kies het moment dat u het beste uitkomt.

Telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook. U kunt bellen met 14 0524.

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Afdeling Publieksservice, Team KBB - Belastingen

Telefoon: 14 0524
Email: belastingen@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden