Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Dit is in de volgende gevallen:

 • Het bouwwerk is een monument.
 • Het bouwwerk staat in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
 • In het bestemmingsplan, de beheersverordening of het voorbereidingsbesluit staat dat een omgevingsvergunning nodig is.

De voorwaarden van het doen van een sloopmelding zijn:

 • U heeft meer dan 10 m3 sloopafval.
 • U gaat asbest verwijderen. 
 • Het pand is geen monument of karakteristiek object.
Online aanvragen 

Zo doet u een sloopmelding:

 • Ga naar Omgevingsloket online
 • Doe de vergunningcheck.
 • U kunt meteen een melding doen of een vergunning aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U hoeft de naam en het adres van degene die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren pas 2 werkdagen voor de start van de werkzaamheden te melden. Ook mag de melding 5 werkdagen bedragen wanneer u als particulier asbest gaat verwijderen. Het sloopafval bestaat dan maximaal uit 35 m² asbesthoudende vloerbedekking, vloertegels of golfplaten.

Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

U hoeft niet te betalen voor een sloopmelding.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel naar 14 0524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl