Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling
  • uw organisatie
  • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

De gemeente geeft alleen een vergunning af in de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. Kijk hiervoor in het collecterooster van het Censtraal Bureau Fondsenwerving. Per week mag er slechts 1 collecte zijn.

De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld of spullen zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
  • U moet tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
  • U mag niet op zondag collecteren of inzamelen.
  • De vergunning is maximaal 1 week geldig.
  • U geeft de opbrengst van de collecte door aan de gemeente.
  • Alleen verenigingen of stichtingen kunnen een collectevergunning aanvragen

De vergunning vraagt u digitaal aan. De aanvraag doet u, minimaal 8 weken van tevoren, als persoon met DigiD of als organisatie met eHerkenning.

Aanvragen collectevergunning met DigiD

Aanvragen collectevergunning met eHerkenning

Een collectevergunning kost: € 38,60 (tarief 2021).

Gemeente Coevorden

Telefoon: 14 0524
Email: info@coevorden.nl

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres:
Postbus 2
7740 AA Coevorden