Gemeentearchief

In het gemeentearchief vindt u documenten met informatie over de taken van de gemeentelijke organisatie toen en nu. Er zijn verschillende openbare archieven in de gemeente Coevorden. Op www.geschiedeniscoevorden.nl vindt u de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo.

Voor archiefonderzoek of voor het raadplegen van archiefstukken, kunt u terecht op het gemeentehuis. U kunt er bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders terugvinden of historische informatie over de gemeente. 

De archieven van Coevorden in de jaren 1407 tot 1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar raadplegen. Een inventaris van dit archief ligt bij de gemeente ter inzage. Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig. 

De belangrijkste voorwaarden voor het inzien van het gemeentearchief zijn:

  • De stukken die u wilt inzien zijn openbaar.
  • U bezoekt het gemeentearchief onder toezicht van een gemeentearchivaris.
  • U heeft een geldig identiteitsbewijs bij u.

Bezoekersreglement

We werken met een bezoekersreglement. Bij uw archiefbezoek wordt gevraagd een bezoekerskaart in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart u de regels van het bezoekersreglement te respecteren.

Voor een bezoek aan het archief van de gemeente:

  • Neem contact op met het gemeentearchief voor meer informatie.

Bent u zelf niet in de gelegenheid om naar het archief te komen voor onderzoek? De gemeentearchivaris kan op uw verzoek een onderzoek voor u doen. Het is ook mogelijk om stukken te reproduceren en toe te sturen. Aan deze diensten zijn kosten verbonden.

Openingstijden van het gemeentearchief (na afspraak):

  • Maandag tm donderdag van 9-12 uur en van 14-16 uur
  • Vrijdag van 9-12
  • Wilt u graag op een ander tijdstip komen? Belt u dan met de gemeentearchivaris, telefoon 140524

Wilt u een afschrift of fotokopie van een stuk uit het gemeentearchief? Het in behandeling nemen van een aanvraag kost € 1,85.

Wilt u dat de gemeentearchivaris onderzoek voor u doet in het gemeentearchief? Dit kost € 8,20 per besteed kwartier of gedeelte daarvan.

 

(Tarief 2023)

Heeft u vragen? Neem contact op met team Advies & Services. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.