Gemeentearchief

Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. Er zijn verschillende openbare archieven in de gemeente Coevorden. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar op geschiedeniscoevorden.nl

Een inventaris is een overzicht van stukken die in een archief thuis horen. Voor archiefonderzoek kunt u terecht op het gemeentehuis. U kunt er bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw grootouders terugvinden of historische informatie over de gemeente. De openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters zijn te vinden op de pagina gynaelogie op www.drentsarchief.nl. Niet alle akten zijn openbaar. Akten van de burgerlijke stand worden pas na een bepaalde periode openbaar. De volgende termijnen gelden: 

  • geboorteakten: 100 jaar
  • huwelijksakten: 75 jaar
  • overlijdensakten: 50 jaar

De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage. Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig. De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale geschiedeniswebsite bekijken.

De belangrijkste voorwaarden voor het inzien van het gemeentearchief zijn:

  • De stukken die u wilt inzien zijn openbaar.
  • U bezoekt het gemeentearchief onder toezicht van een gemeentearchivaris.
  • U heeft een geldig identiteitsbewijs bij u.

Bezoekersreglement

Sinds 2017 werken we met een zogenaamd bezoekersreglement. Een exemplaar ligt ter inzage in de bezoekersruimte in het Hof van Coevorden en kunt u hier raadplegen. Bij uw archiefbezoek wordt gevraagd een bezoekerskaart in te vullen en te ondertekenen. Hiermee verklaart u de regels van het bezoekersreglement te respecteren.

Zo bezoekt u het archief van de gemeente:

  • Neem contact op met het gemeentearchief voor meer informatie.

Bent u zelf niet in de gelegenheid om naar het archief te komen voor onderzoek? De gemeentearchivaris kan dit onderzoek voor u verzorgen. Het is ook mogelijk om stukken te reproduceren en toe te sturen. Aan deze diensten zijn kosten verbonden zoals genoemd in de geldende legesverordening.

Openingstijden van het gemeentearchief (na afspraak):

  • Woensdag of donderdag van 9-12 uur en van 14-16 uur
  • Vrijdagmorgen: eens in de twee weken van 9-12 uur
  • Wilt u graag op een ander tijdstip komen? Belt u dan met een van de archiefmedewerkers, telefoon 14 0524

 

Afdeling Bedrijfsvoering, Team Advies en Services

 

 

Telefoon: 14 0524