Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een bepaalde tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het graf dan niet. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren.

U koopt geen (urnen-)graf of nis, maar krijgt het ‘uitsluitend recht’ om als enige het graf of de nis te mogen gebruiken. Daarom wordt er niet gesproken over de eigenaar van een graf, maar over de rechthebbende. Na 30 jaar vervalt het recht. Verlengt u het graf of de nis niet? Dan kan de gemeente het graf of de nis ruimen en de grafbedekking verwijderen.

Is de rechthebbende van het graf overleden? U kunt de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

De gemeente geeft een graf, urnengraf of een urnennis uit voor een periode van 30 jaar. Als u direct voor een dubbel graf kiest, gaat de termijn van 30 jaar voor beide graven in op het moment van uitgifte.

Verloopt het recht? U kunt de termijn van uitgifte steeds verlengen met een periode van 10 jaar. U krijgt hiervoor op tijd bericht.

U moet het verzoek tot overschrijving binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende doen.

U dient uw verzoek schriftelijk in.