Groenstrook kopen

Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, kunt u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond toevoegen. Voor het kopen, huren of tijdelijk in gebruik nemen van gemeentegrond moet u betalen.

Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert. Het is illegaal om zonder toestemming van de gemeente gemeentegrond te gebruiken. 

De voorwaarden voor het kopen van een groenstrook zijn onder andere:

• De groenstrook of restgrond grenst aan uw woning, tuin of land.

• U bent eigenaar van de woning.

• De groenstrook valt niet onder structureel groen, er zijn geen bezwaren vanuit infrastructuur/verkeersoverwegingen en/of uit een klic-melding blijkt dat er geen belangrijke kabels en leidingen in het perceel zijn gelegen.

• De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook van u is.

• Grenzen er ook andere eigenaren aan de groenstrook? Laat iedereen schriftelijk aangeven of ze wel of geen belang hebben bij de groenstrook.

• U zorgt zelf voor het onderhoud van de groenstrook.

• De gemeente Coevorden houdt het recht om, als dat nodig is, kabels en leidingen aan te leggen en te controleren in de verkochte grond.

• De groenstrook moet worden gebruikt als tuingrond.

 

Zo doet u een aanvraag voor het kopen van een groenstrook:

Neem schriftelijk contact op met de gemeente. Wat hebben we van u nodig?

  • Een geldig adres plus contactgegevens.
  • Een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen.
  • Een duidelijke omschrijving om welke groenstrook het gaat.

Voor groenstroken zijn door het college vaste grondprijzen per m2 vastgesteld. Deze prijzen zijn afhankelijk van de ligging van de groenstrook ten opzichte van uw woning. De prijzen variëren van € 20,-- tot € 35,-- per m2. Deze prijzen zijn exclusief overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten. Die kosten komen voor uw rekening.

Bij groenstroken groter dan 200 m2 wordt de grond getaxeerd en hanteren we de marktconforme prijs.

Afdeling Leefomgeving, Team Vastgoed en Infrastructuur

Telefoon: 14 0524